גני אביב   אינפו-אתר     עיר לוד     ישראל   

aviv7.co.il - מדריך אזורי לדיירים בגני אביב

דף הבית
  Lod מודעות
 
חיי יום-יום, שירות
 01.07.09   רישום בטאבו
זאב  אוריאל
Zeev Uriel
 
Сообщение .06.09 30   03:56pm     rishum batabo        

בעבר שיתפתי אתכם בכל הנוגע להליך רישום בטאבו (רישום הבית המשותף) בשכונה.
כידוע כל דייר שרכש דירה בשכונה חתם בהסכם הרכישה על טיפול של חברת מגדלי הזוהר בהליך הרישום, וזאת באמצעות משרדה של עו"ד מוניקה שפייר.תמורת שירות זה שילמנו 150$ לדירה. (שימרו את הקבלות שלכם).
מאז עברו מעל 12 שנה והליך הרישום מסתיים בימים אלה. ביני לבין משרדה של עו"ד שפייר התנהלה התכתבות לא פשוטה בה דרשתי תשובות לשאלות בנוגע להליך הרישום. בין השאר התחייבה עו"ד שפייר שלא לבצע שום הליך חד צדדי בלי ליידע את הדיירים.
לכן מה רבה היתה ההפתעה כשבעקבות תחקיר עיתונאי הועברה אלי הידיעה כי ישנו עיכוב בהליך הרישום ע"י מגדלי הזוהר,או ליתר דיוק משרדה של עו"ד שפייר המיוצג בהליך ע"י עו"ד הרשקוביץ רונית .המשרד מבקש מהמפקחת על רישום הבית המשותף לדון בדרישתה של חברת הניהול אורית אור להכלל בתקנון של הבית המשותף. המשמעות של בקשה זו היא בעצם -חברת הניהול מבקשת להפוך לועד בית הרישמי של כלל תושבי השכונה ולהחליף את נציגויות הבתים הקיימות.כלומר זכות הבחירה של התושבים תתבטל. טענת החברה היא כי מקורות ההכנסה שלה ייפגעו אם לא תירשם בתקנון. כמובן שהמנהלת הוציאה התנגדות חריפה ותילחם במהלך.
חשוב לציין כי המנהלת קיימה מספר דיונים עם נציג חברת הניהול ובשום פגישה לא חשף הנציג את כוונת החברה ואין זה מפליא לצערי.
מדובר בעניין חמור ביותר ואנו נעדכן אתכם בהמשך.

אני מצרף את הודעת דוברת המנהל (ממ"י) בנדון ואת תגובת המנהלת ופנייתה למפקחת.:

הי זאביק מצורפת התגובה
כפי שקיבלתי אותה מדוברות מנהל מקרקעי ישראל


שלום תומר
אחריות הרישום היא על חב' מיגדל הזוהר לבניין בע"מ.
את החברה מייצג משרד עוה"ד מוניקה שפייר (טל' 5408575 -03, רח' סוקולוב 33 רמת השרון) במכתבה
האחרון של עוה"ד רונית הרשקוביץ לגב' רינה שאבי, מיום 11.3.09 מסבירה שישנה סוגיה בלתי פתורה בעניין
חברת הניהול בפרוייקט מאחר והדיירים מתנגדים להכללת נושא חב' הניהול בתקנון ומנגד עומדת חברת הניהול
אשר הכנסותיה תלויות בכך ולטענתה יש לכלול הנושא בתקנון.
הנושא נמצא על שולחנה של המפקחת על רישום הבתים המשותפים האמורה להכריע בסוגיה זו.
עם קבלת הכרעת המפקחת ניתן יהיה להגיש את מסמכי הבתים המשותפים לבדיקת ולאישור ממ"י.
ברור שאנו לא צד לעניין הן במובן האחריות הפורמלית הכוללת והן בסוגיה הספציפית.


לכבוד
המפקחת על רישום הבית המשותף,
חולון,
‏29/06/2009 דואר רשום

הנדון:רישום הבית המשותף ,שכונת גני-אביב,לוד

1. הגיע לידיעתנו כי בהליך רישום הבית המשותף של שכונת גני-אביב בלוד ( גושים 5930, 5931),פנתה אלייך
עו"ד רונית הרשקוביץ ממשרדה של עו"ד מוניקה שפייר וביקשה לעכב את הליך הרישום בשל "סוגייה בלתי
פתורה" לדבריה, והיא- הכללת חברת הניהול בתקנון הבית המשותף, אשר מתנגדים לה התושבים.

2. ידיעה זו הגיעה אלינו דרך תחקיר עיתונאי שנעשה בנדון ,כך שמשרדה של עו"ד שפיירעד היום,לא עידכן את
התושבים בנדון ובכוונה לכלול את חברת הניהול בתקנון,למרות התחייבות מפורשת מצד עו"ד שפייר כי לא
תעשה כל מהלך חד צדדי בהליך רישום הבית המשותף, מבלי ליידע מראש את הדיירים.(מצורף העתק ממכתבה
של עוד שפייר בנדון, להלן מסמך מספר 1 , סעיף 7-ג').

3. בגני-אביב ישנה מנהלת המייצגת את תושבי השכונה מול כל נותני השירותים ,כולל חברת הניהול אורית-אור
בע"מ, והיא הסמכות הבלעדית לייצג את התושבים,סמכות אשר ניתנה כחוק מטעם הרשות. (מצורף כתב מינוי
כולל מפרט אחריות המנהלת, להלן מסמך מספר 2).
המנהלת נפגשת עם נציגי אורית-אור מידי פעם, לשם החלטות ביצועיות הנוגעות למתן השירותים בשכונה.מעולם
לא חשפה חברת הניהול את כוונותיה בפני חברי המנהלת בדבר הכללתה בתקנון ,בהליך הרישום של הבית
המשותף, ואנו רואים זאת בחומרה וניסיון לבצע מחטף תחת אפם של המנהלת ותושבי השכונה- 20,000
במספר.
מצורפת תכתובת בין חברת הניהול לבין המנהלת, בה מציגה החברה את עצמה כחברה פרטית ועיסקית ,מיותר
להסביר את המשמעות הנובעת מכך.(להלן מסמך מספר 3)
לא ראוי להעדיף את טובתה של חברה פרטית עיסקית על פני האינטרס הציבורי הברור מאליו.

4. במכתבה של עו"ד מוניקה שפייר למר זאב אוריאל מתאריך 1.07.08 בנוגע להליך רישום הבית המשותף, טוענת
עו"ד שפייר כי "עניין חברת הניהול בהליך זה אינו מעניינה" וכי "רשאים בעלי הדירות לבחור נציגות ולהתדיין
בפני המפקחת על רישום מקרקעין".(מצורף העתק המכתב, להלן מסמך מספר 4, סעיף 1+ 8). עוד טוענת עו"ד
שפייר כי אין הפעלת לחצים מטעם משרדה על דיירים המבקשים לבצע הליך של העברת זכויות ,הקשורים
להסכם שירותים והניהול עם חברת הניהול אורית-אור ,אך יש בידינו מסמך (מצורף לעיל, להלן מסמך מספר 5 )
המעיד כי ההיפך הוא הנכון - דרישת עו"ד הרשקוביץ מדייר להוכיח חתימה על הסכם ניהול ואחזקה עם חברת
הניהול כתנאי להעברת זכויות שמשרדה מחזיק בהן.

5. בתיק אורית אור נגד פריבר ואח' ,שנדון אצל המפקחת על רישום מקרקעין,הגב' אורה קניון, קובעת המפקחת
בהחלטתה מה-6.3.07 כי "חברת הניהול אינה עונה על הגדרת "מתחזק" על פי הוראות החוק." (מצורף מסמך
החלטה מספר 7 ,סעיף מספר 5)

6. שכונת גני-אביב כוללת כ-20,000 תושבים , חלקם הגדול אקדמאים, המייצגים חתך רחב ומגוון של כלל
האוכלוסייה כבשאר הערים. תושבי השכונה אינם זקוקים לאפוטרופוס ככלל ,וחברת הניהול בפרט, כדי לנהל את
חייהם באופן יעיל ועצמאי, וכל טענה אחרת בנדון חוטאת לאמת ולצדק.

7. לפיכך אנו מבקשים מכבוד המפקחת לדחות על הסף את פנייתה של חברת הניהול להיכלל בתקנון הבית המשותף
ולא להכיר בה כוועד שכן יש לשכונה ייצוג ,כמו גם לבתים משותפים בשכונה(מצורף מסמך מספר 6).
כמו כן מבקשת המנהלת להאיץ את הליך הרישום לפי התקנון המצוי ולמנוע את הסחבת שמנהלת חברת מגדלי
הזוהר בע"מ ואת עוגמת הנפש הנגרמת לכלל דיירי שכונת גני-אביב.

בכבוד רב,
מנהלת שכונת גני-אביב,לוד
(רפאל צירלין,יואל פבריקר,זאב אוריאל,מיקי סיגלר ,סיגל וייצמן,אדונירם אביטל,שלמה מאירי)
   

 

 

 

 


דף הבית • לוח מודעות • גני אביב • נדל''ן • רפואה • ספורט • פורום

Руководство Ганей Авива добилось значительного понижения  цены на газ