גני אביב   אינפו-אתר     עיר לוד     ישראל   

aviv7.co.il - מדריך אזורי לדיירים בגני אביב

דף הבית
  Lod מודעות
 
חיי יום-יום, שירות
 26.03.09   חדשות אחרונות מהפורום  גני אביב
זאב אוריאל
Zeev Uriel


 

 
03 .26   2009 02:46 pm        idcunim

ישנו בלבול אצל תושבים רבים בין תכנית השכונה שפורסמה ע"י היזם-קבלן, לבין התכנית האמיתית שאושרה ע"י תב"ע(תכנית בינוי עירונית). הפרסום של הקבלן אינו מחייב אלא נוצר לשם המחשה לצרכי שיווק השכונה.זו גם הסיבה שלקח לנו שנים לבניית תחנת הרכבת.
התכנית מחייבת רק מבחינת מבני המגורים ומרכז מסחרי. שאר מבני הציבור כמו קאונטרי,בריכה או תחנת רכבת אינם מחייבים אותו,לפחות מבחינת מיקומם.
התב"ע לעומת זאת מחייבת והיא ישנה עוד בטרם אוכלסה השכונה. על פי התב"ע ישנו קאונטרי קלאב הכולל בריכה ואולם אירועים-כתשעה דונם. בחודש הקרוב תחל הכנת תשתיות לשם הקמתו. המנהלת נמצאת בקשר עם היזם אשר זכה במכרז של מנהל מקרקעי ישראל.
התיכון הוא חלק מקומפלקס חינוכי גדול הנקרא קריית חינוך (הכוללת מנהלה,כיתות מדעים, חטיבה עליונה שבהמשך תופרד מחטיבת הביניים מבחינת המבנים). מגרש הכדורגל שעליו נבנה חלק נוסף של מבנה התיכון , יוקם מחדש בצמוד לשטח הקאונטרי קלאב.מיקומו יהיה בסמוך לביה"ס היסודי "גני-אביב".הכניסה אליו תהיה מרחוב אדמונית.
לכן לא מדובר בשינוי תכנית של שטח מגרש הכדורגל,אלא חוזרים לתכנית המקורית,שהיא לדעתי טובה הרבה יותר.

בימים אלה נעשות פעולות :ניקיון עשבייה בכל השכונה, צביעת מדרכות ומעברי חצייה, תאורה,הצבת עמודים לקראת שילוטים. בתחילת השבוע תתוקנה כל המדרכות בשכונה ותיקוני כבישים.
בסוף החודש הבא יוצב מחסום בכניסה לשכונה שיסייע לביטחון בשכונה.

התקיימה ישיבה עם חברת פזגז לגבי התקשרות טובה וזולה יותר מהקיים כיום. נציג החברה הביע רצון להוריד מחיר.בתחילת השבוע הקרוב נקבל את ההצעה באופן מסודר ואדווח על כך בהמשך.כנ"ל לגבי חברת סופרגז.

בימים אלה דנה המנהלת עם חברת הניהול בנושא דמי ניהול הכוללים שמירה,ניקיון מאזן וקרן ציבורית. דיווחים בהמשך.

הציבור מוזמן לפנות למנהלת בכל בעייה. משרד המנהלת במתנ"ס.


זאב אוריאל,
מנהלת גני-אביב
   

 

 

 

 


דף הבית • לוח מודעות • גני אביב • נדל''ן • רפואה • ספורט • פורום

Руководство Ганей Авива добилось значительного понижения  цены на газ