גני אביב   אינפו-אתר     עיר לוד     ישראל   

aviv7.co.il - מדריך אזורי לדיירים בגני אביב

דף הבית
  Lod מודעות
 
חיי יום-יום, שירות
 14.06.09   חדשות אחרונות מהפורום  גני אביב
זאב אוריאל
Zeev Uriel 

 
14.06.09        

מילוי הבור בשכונה נעצר בעקבות בדיקה שנערכת בשטח ממנו הוצאה האדמה. ישנו הסכם למילוי הבור בין קבלן עפר לבין העיריה למשך שנה. בינתיים בשטח ממנו הוצאה האדמה נערכת בדיקה ע"י רשות העתיקות (ארכיאולוגית).ברגע שתסתיים הבדיקה, תימשך הוצאת האדמה והעברתה אל הבור והשלמת כיסויו.

חניית משאיות: לפני כחודשיים אישרה המועצה מספר חוקי עזר עירוניים, בניהם נושא חניית משאיות ורכבים כבדים בכלל. בכל עיר מתוקנת ישנו איסור על חניית רכבים כבדים בתחומי מגורים. לפיכך נקבע אזור מאושר לחניית הרכבים הכבדים ,בכניסה לשכונה ותיאסר החנייה ברחבי השכונה.עיכוב ביצוע החוק נובע מהצבת המחסומים העתידית בכניסה לשכונה,שכן שני הדברים כרוכים זה בזה. ברגע שיוצבו המחסומים,תיכנס ההוראה לתוקף. במידה ולא יוצבו המחסומים תיעשה בדיקה מחודשת בעניין חניית הרכבים הכבדים מחוץ לשכונה,כפי שצריך להיות.

חוק עזר עירוני הוא אסופה של תקנות הניתנות לכל רשות ובסמכותה לפי צרכי העיר, באישור משרד הפנים והמשטרה.ראש הרשות רשאי להפעילם בהתאם לשיקול דעתו: חוקים בתחום התברואה, התעבורה,פיקוח, שיטור מקומי, שילוט, בע"ח,רעש(איכות הסביבה), כשרות,עסקים ועוד.
ככל שעיר מתוקנת ומתקדמת יותר כך יופעלו נכון יותר חוקי העזר ותהיה אכיפה טובה יותר.

זאב אוריאל,
     

 

 

 

 


דף הבית • לוח מודעות • גני אביב • נדל''ן • רפואה • ספורט • פורום

Руководство Ганей Авива добилось значительного понижения  цены на газ