Флаг государства Израиль

     אינפו-אתר   -  עיר לוד   -  ישראל

 
זאב אוריאל
טל.050-783-06-32
e-mail


היום: 23.03.2019
אירועים, חדשות

  עמוד: 1  2  3  
(26.06.2011    12:30:22)

ריח חריף של ביוב
ביומיים האחרונים היה ריח חריף של ביוב. הדבר נבע ממי ביוב שזרמו כתוצאה מפיצוץ קו ביוב מהעיר .כתוצאה מכך חדרו מים לתעלת הניקוז המובילה לגני אביב.
אתמול בערב "מי-לוד" חסמה את זרימת מי הביוב ע"י סגירת תעלה. הנושא מטופל.


בסמוך לתחנת הרכבת בשכונה מתבצעות עבודות חפירה לשם הקמת מכון שאיבה חדש אשר ישרת את מושב ניר צבי ואת תחנת הרכבת.מדובר על קווי ביוב.
(22.06.2011    16:41:26)

הצגתי את מכתבי למפרק מגדלי הזוהר
הצגתי את מכתבי למפרק מגדלי הזוהר.נעניתי כי עלי לפנות לביהמ"ש לשם שינוי המדיניות וכך אני עושה.
להלן תוכן מכתבי לביהמ"ש בנדון:

לכבוד
כב' השופטת ורדה אלשייך
בית המשפט המחוזי
תל-אביב
בתיק פר"ק(תל-אביב יפו) 35828-12-10
15.6.11
הנדון: בקשה למתן הוראות
שמי זאב אוריאל ואני תושב שכונת גני-אביב בלוד משנת 1997
השכונה נבנתה ע"י חברת מגדלי הזוהר בע"מ ,וקיבלה מעמד של חברה משכנת וככזו שלטה בכל ההליך של העברת הזכויות בעת מכירה/קנייה של דירות יד שנייה.
כבעלת השליטה,דרשה החברה מדיירים שביקשו למכור נכסיהם דרישות דרקוניות,חלקן אף מנוגדות לחוק,ככל שידוע לנו.(מצורף נספח 1) להלן הדרישות:
א.דרישת תשלום עבור מתן שירותים בגין פינוי אשפה ומים (אל מול תושבי השכונה באזור שהיה שייך לעמק לוד,בטרם עבר לרשות עיריית לוד).דרישה זו אינה מעוגנת בשום הסכם. ככל שידוע לנו התושבים,רק הרשות רשאית לגבות עבור שירותים אלה. חברת מגדלי הזוהר בע"מ לא נתנה אישור להעברת זכויות,בהיעדר טאבו עד להעברת הכסף אליה.
ב.דרישת חתימה על הסכם ניהול ומתן שירותים מול חברת הניהול בשכונה אורית-אור בע"מ. מדובר בחברה עסקית פרטית אשר בעבר, נדרשו רוכשי הדירות בטרם קיבלו מפתח לדירתם,לחתום על הסכם ניהול של 10 שנים (משנת 1995-2005). דרישה זו נבעה מהקשר העיסקי בין שתי החברות.כיום אין הסכמים בין הדיירים לחברה והקשר עימה על בסיס של מתן שירותים ללא הסכמים. לא יתכן שדיירים יאלצו לחתום על הסכם מול החברה כתנאי לשחרור הזכויות ובכך בעצם אנחנו כבני ערובה בידי החברה וזכותנו הבסיסית לבחור שלא להמשיך בהתקשרות זו נשללת מאיתנו.
ג.בהמשך לסעיף ב' נדרשים דיירים המבקשים למכור את נכסיהם ,להוכיח היעדר חובות לחברת הניהול.
משמעות דרישות אלה היא פגיעה מהותית בזכויותינו לשלוט בנכסינו,לבחור את נותני השירותים שלנו ופוגעות בזכות המשפטית להתדיין מול חברת הניהול בבית המשפט בעניינים שביננו לבין החברה.
מדובר בשכונה המאכלסת תושבים שרובם מתקשים להלחם על זכויותיהם ,הן בשל מצב כלכלי והן בשל קשיים תרבותיים ואחרים וחוסר הבנה ומודעות לזכויותיהם, ובשל כך נאלצים לספוג דרישות אלה ,אחרת יאבדו את העיסקה של מכר /קנייה.
עם קבלת החלטת כבוד בית המשפט על פירוק החברה,שמחנו כי התעמרות זו מאחורינו,אולם הופתענו לגלות,כי לא רק שהתעללות זו נמשכת,אלא שהמפרק אף הכפיל ושילש את דרישות התשלום עבור העברת הזכויות וממשיך לדרוש התחייבות מול חברת הניהול אורית-אור בע"מ.
פניתי למפרק לשם שינוי התנהלותו זו ונמסר לי שעלי לפנות לכבודך לשם בקשה למתן הוראות לשינוי ההתנהלות. (מצורף מכתב,נספח 2)
מבלי להתכוון נתן בית המשפט למשרד עו"ד עמית,פולק,מטלון ושו"ת (להלן –המפרק) את המנדט לדרוש מאיתנו התושבים כספים , שאינם מעוגנים בשום הסכם והם פועל יוצא של התנהלות נלוזה של חברת מגדלי הזוהר בע"מ לאורך שנים ולאלץ תושבים לפעול בניגוד לרצונם ולזכויותיהם הבסיסיות.
לפיכך אבקש מבית המשפט המכובד לתת הוראה מפורשת למפרק לבטל לאלתר את דרישות אלה להעברת זכויות ,שכן ללא הוראת בית המשפט,ימשיך המפרק לעשות עוול לשכונה שלימה המונה כ-20,000 תושבים.


בכל הכבוד,
זאב אוריאל,
רחוב אהרון לובלין 47/4
גני-אביב,לוד
(07.06.2011    07:22:02)

העברת זכויות בשכונת גני-אביב,לוד

להלן מכתב ששלחתי למפרק מגדלי הזוהר בנושא העברת זכויות בשכונה. קיבלתי תשובה שהנושא בבדיקה מקיפה. לגבי סעיף 12 במכתבי- את המידע הזה מסרה לי מזכירת המפרק ולכן מצאתי לנכון לשאול לאמיתותו.
אעדכן אתכם בהמשך.

לכבוד
משרד עו"ד עמית פולק מטלון ושו"ת
לידי עו"ד מורן מרדכי
רחוב יצחק שדה 17
תל-אביב
מבלי לפגוע בזכויות
13.4.11
א.ג.נ.
הנדון: העברת זכויות בשכונת גני-אביב,לוד

1.משרדכם מונה ע"י בית-המשפט המחוזי בפני השופטת ורדה אלשייך, כמפרק של חברת מגדלי הזוהר לבניין בע"מ.
2.החברה החזיקה עד למועד הפירוק בהעברת זכויות של רוכשי הדירות בשכונת גני-אביב וזאת מתוקף היותה חברה משכנת ובהיעדר טאבו למבני המגורים בשכונה.
3.עוד כחברה משכנת נהגה חברת מגדלי הזוהר להחתים במסמך העברת זכויות את הדיירים ,שביקשו למכור או לרכוש דירות בשכונה בסעיפים הבאים: 1. אישורים מטעם חברת הניהול אורית-אור אחזקה וניהול בע"מ בדבר היעדר חובות של המוכרים וכן חיוב של הקונים לחתום על הסכם ניהול כתנאי להעברת זכויות. 2.דרישה כספית בתואנה שאלה עבור מתן שירותים שנתנו,לטענת החברה בזמן הקמת השכונה ,בחלק המערבי שלה(שהיה בעמק לוד ועבר לרשות עיריית לוד).
4.חשוב לציין כי לדרישת חברת מגדלי הזוהר בדבר תשלומי חובות עבור מתן שירותים על ידה אין כל תימוכין ו/או סימוכין וכי אין ממש בדרישה זו.
5.כמו כן דרישת החברה בעבר לחתום על הסכם ניהול מול חברת הניהול כמו גם החתמת החברה על היעדר חובות ,גם הן שלא עפ"י חוק.ישנן התייחסויות לכך בפסיקות שניתנו בביהמ"ש השלום בראשון לציון בפני השופט אורן שוורץ. דרישה זו של מגדלי הזוהר בע"מ נבעה מהקשר העסקי שלה עם חברת הניהול אורית-אור בע"מ ולא כאן המקום להרחיב בנדון.
6.מיותר לציין כי דיירים נאלצו לקיים תנאים אלה כבני ערובה של חברת מגדלי הזוהר שכן לא עמדו לרשותם הזמן ו/או האמצעים להלחם כדין על זכויותיהם . לכן גם שמחו שהגיע המפרק,שישחרר אותם מעיוות דין זה הנמשך כבר מעל עשור.
7.גם הדרישה לחתום על הסכם ניהול חדש והחתמת חברת הניהול על היעדר חובות נותרו על כנם ללא כל סיבה מובנת.
8.אבקש לדעת האם חברת הניהול אורית-אור היא חלק מחברת מגדלי הזוהר והאם כבוד השופטת אישרה שימוש בדרישות אלה אל מול תושבי השכונה?
9.בידי החלטה של המפקחת על רישום הבית המשותף כי החברה אורית-אור אינה מתחזקת ואינה עונה על ההגדרה כחברת ניהול,שכן לא חתמה מול נציגות דיירים ואיננה יחידה אחת מתושבי השכונה. ההסכמים כיום מבוססים אך ורק על מתן שירותים ורוב הדיירים אינם חתומים על הסכמים חדשים. הסכמי הניהול מתוקף חוזה הרכישה כבר אינם בתוקף.
10.אבקש לדעת על פי מה נקטתם במדיניות זו הנשענת על חברה עסקית פרטית ואשר אין לה כל תוקף משפטי.
11.לפיכך יש לשנות לאלתר מדיניות זו של העברת הזכויות ע"י משרדכם ולבטל את טופס ההעברה הנוכחי על כל המשתמע מכך.
12.בנוסף נודע לי כי משרדכם קיבל מידע ע"י נציגי חברת אורית-אור בע"מ שבשכונה ישנה ועדת קבלה המורכבת מנציגיה ובהשתתפותו של מר סיגלר המייצג כביכול את התושבים וזאת כנציג "עמותת גני אביב". מעולם לא הייתה בשכונה ועדת קבלה.הדבר אסור עפ"י חוק. ובכל מקרה אין לחברה עסקית פרטית הזכות לקיים ועדה כזאת.כמו כן מר סיגלר מייצג אך ורק את עצמו ונמצא בקשר רציף עם חברת אורית-אור ,לא קיבל מעולם את אמון הציבור בו ולא נבחר לייצג את תושבי השכונה ו/או חלק ממנה
12.אני מבקש ממשרדכם תשובות לסוגיות חשובות אלה .במידה והמידע שבידי אינו נכון אשמח לקבל הבהרות בכתב.
13.באם לא אקבל תשובות אני שומר את הזכות להמשיך ולפעול מול הגורמים הרלוונטיים כולל המערכת המשפטית וכלי התקשורת.
14.לתשובתכם אודה,


בברכה,
זאב אוריאל
רחוב אהרון לובלין 47/4
גני-אביב,לוד
נייד: 050-7830632
(18.03.2011    12:39:56)

הנכם מוזמנים למפגש
הנכם מוזמנים למפגש שייערך בתאריך ה-27.3.11 בשעה 17:00 ,באשכול הפיס, בית ספר אורט לוד,רחוב אהרון בן חמו(אוטובוסים 249,248 אגד).

"המפגש הוא חלק מהליך הכנת תכנית מתאר חדשה לעיר ביזמת מינהל התכנון במשרד הפנים ועיריית לוד.
התכנית נועדה לקבוע את העקרונות ולהניח את היסודות לפיתוח לוד בעשורים הבאים."

המפגש במעמד יו"ר הועדה הממונה,מר מאיר ניצן.
להרשמה מוקדמת ולמידע נוסף ניתן להתקשר לחגית אדיב בטלפון 050-5552969

(25.12.2010    20:27:36)

אין זו הפעם הראשונה שאני מזהיר מחתימת דיירים על הסכם הניהול
ברצוני להתייחס לסוגיות עליהן נשאלתי בפורום ובע"פ.אינני משפטן אך אענה ככל שאוכל.בכל מקרה אין תשובותיי מהוות ייעוץ משפטי.
ראשית אין זו הפעם הראשונה שאני מזהיר מחתימת דיירים על הסכם הניהול באופן אוטומטי,עם פניית החברה לדיירים.בכל פעם חוזר הסיפור-קודם חותמים ורק אח"כ קוראים ומגלים סעיפים מקפחים והסכם שלא בהכרח היו חותמים עליו,לו היו פונים לייעוץ משפטי לשם קבלת חוו"ד משפטית בנדון.חבל שהסיפור חוזר על עצמו.אני מקווה שתתחילו להפנים כי אינכם חייבים לחתום על הסכם חדש ו/או תוספת לפני התייעצות והתכנסות של דיירי הבניין.
ולתוכן ההסכם:
בסעיף מספר 3 בתוספת מצויין כי לההסכם יתחדש באופן אוטומטי לאחר 3 שנים,אלא אם כן לפחות מחצית מדיירי הבניין אשר מחצית מהרכוש המשותף שלהם יחליטו שלא לחדשו ויודיעו על כך לחברה 90 יום לפני תום ההסכם. חשוב לציין כי חידוש הסכם באופן אוטומטי מנוגד לחוק ולא קביל בבית משפט ואסור לחברה לדרוש את קיומו של הסעיף הנ"ל.
שנית- מצד אחד מחתימה החברה דיירים באופן אישי,דבר ההופך את ההסכם לחוזה אישי ואחיד וכמובן בתאריכים שונים בין כל דייר ודייר,כך שאין תאריך אחיד של תחילת הסכם וסיומו,דבר שהופך את הסעיף הנ"ל ללא רלוונטי ובלתי אפשרי למימוש.מצד שני את סיום ההסכם דורשת החברה לבצע באופן קולקטיבי,ע"י קיום אסיפת דיירים כדין.בעצם החברה משתמשת בנציגות דיירים עפ"י האינטרס האישי שלה ונוחיותה ולעניות דעתי באופן שהחוק מתנגד לו,שכן לדיירים אין הגנה משפטית והמפקחת על רישום הבית המשותף לא מכירה בהסכם אישי אחיד,אלא רק הסכם שנחתם מול נציגות דיירים נבחרת או מנהלת שכונה שתיבחר בבחירות מסודרות של התושבים.
חשוב שכאשר מתבצעת פנייה לדיירים לשם חתימה על הסכם או חידוש הסכם קיים,יודיעו אלה לחברה כי בכוונתם לחתום,אם יירצו, רק כקולקטיב ולסיים הסכם כקולקטיב-כולם באותו תאריך,התחלה וסוף.
סעיף מספר 4 בתוספת,עקרוני מעין כמותו משחרר את החברה , בבניינים של 9 קומות,מטיפול בתחזוקת מעליות ,מערכת סולארים ומערכת הביוב.מדובר בלב ליבו של הסכם הניהול,אשר בלעדיו נותר רק ניקיון הבניין וצביעתו ועוד מספר דברים קטנים. אם דיירי הבניין צריכים להתמודד עם סוגיות כבדות משקל אלה בכוחות עצמם,הרי שאין כל צורך בחברת ניהול.עדיף ועד שירכז הן את נושא הניקיון והן את התחזוקה הכבידה השוטפת.
כמו כן מן הראוי שדיירים שכבר חתמו על תוספת זו,ידרשו מהחברה החזר כספים בגין הרעת תנאי החוזה,שכן עיקר הכסף מיועד לסעיפים אלה,המייקרים משמעותית את תחזוקת הבניין שכן הם מבוססים לרוב על ביטוח.לא יכול להיות שאותו הסכום יידרש בתנאים שונים.
בכל מקרה חובה על חברת הניהול בטרם הפסיקה מתן שירות כזה או אחר,להביא את מצב הבניין למצב תחזוקה תקין שימנע מהדיירים להוציא הון תועפות על תיקון ליקויים שהיו באחריותה בתקופת ההסכם הישן.
לסיכום אני ממליץ שלא למהר ולחתום על כל הסכם לפני דיון מעמיק בסעיפיו ובנוכחות כלל דיירי הבניין,ובאותה הזדמנות להקים נציגות דיירים אשר תתנה חתימה על הסכם ניהול מולה בשם כלל הדיירים.

מילה נוספת לגבי הטאבו- לפני כשבוע נפגשה עו"ד הרשקוביץ-כמייצגת את המשרד האמון על רישום הבניינים בבית המשותף,עם מהנדס העיר ונערך סיכום לרישום הבית המשותף.ההסכם הועבר למפקחת על הרישום ומחכה לאישורה וחתימתה.כך שבזמן הקרוב אנו אמורים לקבל את מסמך הטאבו המסודר כחוק.

ביום רביעי ה-29.12.10 בשעה 20:00 במתנ"ס גני-אביב, יערך דיון בנוגע לתכנית המתאר של העיר לוד בכלל וגני-אביב בפרט.יש חשיבות רבה להשתתפותם של תושבים הבינים עניין כמו משפטנים,מהנדסים,אדרי כלים ואנשי מפתח בשכונה.הנכם מוזמנים לדיון זה.

בברכה,
זאב אוריאל
 עמוד :  1  2  3