◙ עיר לוד         ◙ גני אביב 18.04.2019    


זאב אוריאל
תושב גני-אביב מזה שמונה עשרה שנה. חבר מועצה לשעבר (ברשימה עצמאית של שכונת גני אביב), אופוזיציונר.
בעל ניסיון מוניציפלי רב. היה חבר בוועדת תכנון ובנייה ובוועדת איכות הסביבה.
חבר ברשימת "יש עתיד".
פעיל לקידום זכויות הדיירים בשכונה בכל הקשור לרישום בטאבו, זכויות המים, מול נותני השירותים בשכונה ובהליך העברת הזכויות מול מפרק חברת מגדלי הזוהר בע"מ .
יו"ר מנהלת גני אביב לשעבר. יש לציין כי כל הפעילות הציבורית בעבר ובהווה הינה בהתנדבות.

טל 050-7830632 

       e-maill

אחרי שנים בהם נלחמתי למען רישום הטאבו בשכונה
08.09.2015
 

אחרי שנים בהם נלחמתי למען רישום הטאבו בשכונה, כולל מכתבים ששלחתי והשתתפות בישיבות בנדון (את הכל פרסמתי בעבר) אני שמח לראות כי יש התעוררות של הציבור, כולל נבחריו ונבחרותיו. אחרי ההתעוררות נגד המהלך, בחלקה אף מתלהמת, טוב לראות כיצד היא משתנה ויש הבנה כי מדובר בזכות יסוד, זכות בסיסית אשר  תשיב לנו את השליטה על חיינו. אך על כל זאת כבר כתבתי רבות.

ביום רביעי יתקיים דיון בביהמ"ש המחוזי בתל אביב. הדיון הזה הוא קריטי ואני מבקש להסביר מה טיבו. ביהמ"ש כבר יודע כי רוכשיי הדירות בשכונה שילמו עבור רישום הבית המשותף, קרי-טאבו וזאת למשרדה של עו"ד מוניקה שפייר, קליינר וריבלין, מתוך הסכם הרכישה. כל דייר מחזיק בקבלה. השופט כבר ראה קבלות וקיבל את הטענה הזאת, לכן אין משמעות להצגת הקבלות בדיון הקרוב. הוא אף מתייחס לעובדה זו בהחלטתו כי למרות שהתושבים שילמו הרי שלאור כל שהוצג בפניו, כדי לסיים את ההליך יידרשו לשלם שוב. המפרק טען בפני השופט כי קופתו ריקה ולכן יש צורך בתשלום כולל נוסף על סך כ-10 מיליון ₪.

להזכירכם כבר נערך דיון בהשתתפותו של עו"ד ארז חבר, עו"ד מוניקה שפייר, הרשות ואנוכי ובו סוכם על תוספת תשלום של הדיירים, אולם בעלות כוללת של כמיליון וחצי ₪ בלבד, כ-300 ₪ ליחידת דיור. החלטה זו לא הועברה לביהמ"ש, לא הוצג בפני ביהמ"ש פרוטוקול ההחלטה ולכן נטה השופט לקבל את טענת עו"ד ארז חבר אשר גובתה בהסכמת ממ"י(מנהל מקרקעי ישראל) לגבייה ולביצוע ההליך.

העירייה גילתה שהתנהל דיון "מעל לראשה" והתקבלו החלטות הנוגדות את עמדתה. לכן פניתי אל ראש העיר ולמנכ"ל ודרשתי דיון דחוף בנדון ואכן התקיים הדיון אליו הוזמנו חברות המועצה מגני אביב. פרשתי בפניהם את השתלשלות העניינים , עו"ד מטעם הרשות פנה לביהמ"ש בעקבות הישיבה וביקש לזמן ולפתוח מחדש את ההחלטה.

הדבר העומד בבסיס הרצון לפתוח את הסוגייה לדיון הוא יותר מורכב מעלות ההליך שהושתה עלינו התושבים. אני פניתי לביהמ"ש , בעקבות פניית הרשות ותגובתו של עו"ד ארז חבר לפניה זו, כדי להרחיב את דעתו של השופט ולהעמיד דברים על דיוקם, שכן גם אז לא הוצגו כל העובדות בפניו.

אני מצרף את הקבצים של פניית המפרק, תגובת העירייה והמכתב ששלחתי ביולי לביהמ"ש. שלחתי מכתב נוסף באוגוסט ובו פרטים נוספים הנוגעים באופן עקיף לסוגיה, ואני מקווה כי השופט יתייחס אליו מחר בדיון.

(קצת  ארוך אך מעניין ושווה קריאה, בוודאי לאלה המתכוונים להגיע ולהביע עמדה)

חשוב לי לציין כי אני שמח על הרצון של תושבים רבים להגיע לדיון. יש להדגיש כי הדיון אינו בדבר מימושו של הליך הטאבו, אם לאו. השופט כבר קיבל החלטה לממש את ההליך, עפ"י חוק. הדיון נסוב על אופן ביצועו של ההליך, הסכום הנדרש מהתושבים, תאריכי יעד למימוש וההשלכות העקיפות לכאורה (אך ישירות מאוד מבחינתנו… )

של המהלך .

 עמוד:    1  2  3  

אחרי שנים בהם נלחמתי למען רישום הטאבו בשכונה    
פיתוח ועיצוב אתרים - סטודיו AVIV7