◙ עיר לוד         ◙ גני אביב 18.04.2019    


זאב אוריאל
תושב גני-אביב מזה שמונה עשרה שנה. חבר מועצה לשעבר (ברשימה עצמאית של שכונת גני אביב), אופוזיציונר.
בעל ניסיון מוניציפלי רב. היה חבר בוועדת תכנון ובנייה ובוועדת איכות הסביבה.
חבר ברשימת "יש עתיד".
פעיל לקידום זכויות הדיירים בשכונה בכל הקשור לרישום בטאבו, זכויות המים, מול נותני השירותים בשכונה ובהליך העברת הזכויות מול מפרק חברת מגדלי הזוהר בע"מ .
יו"ר מנהלת גני אביב לשעבר. יש לציין כי כל הפעילות הציבורית בעבר ובהווה הינה בהתנדבות.

טל 050-7830632 

       e-maill

החלטה בביהמ"ש לממש את זכות התושבים לטאבו
23.07.2015

להזכירכם התקבלה החלטה בביהמ"ש לממש את זכות התושבים לטאבו וזאת בצורה מרוכזת.

למרות המהלך המבורך כשלעצמו, הרי שבדיון היו אי דיוקים משמעותיים (נושא גובה התשלום, זמנים קצובים למימוש ההליך) ולכן התקיים דיון דחוף בנוכחות שתי חברות מועצת העיר, נציגות גני אביב, ראש העיר ויועצים משפטיים חיצוניים ואנוכי. התקבלה החלטה לפנות מיידית לביהמ"ש ולהגיש בקשה בשם העירייה והתושבים לשנות בה מספר תנאים- גובה התשלום וזמנים וזאת מן הטעם של הצגה מוטעית בביהמ"ש של הדברים.

בהחלטה ניתנת לאנשים האפשרות שלא לשלם ולוותר על זכותם לטאבו והמשמעות, כדאי שיהיה ברור היא- הקפאת כל הניירת הקשורה בנכס . כלומר, אדם יוכל למכור ו/או לפעול על פי כל הזכויות המגיעות לו. אם בהמשך יחליט לשלם כדי לממש את זכותו לטאבו יישא בהוצאות של ריבית והצמדה.

לצערי ממשיכים להפיץ דיסאינפורמציה בשכונה בכל הנוגע לטאבו, לחרחר ריב, להפחיד ולתאר עתיד שחור וקודר. אין לי אלא לחזור כי מדובר בהפחדות שווא אשר כל שעומד מאחוריהן הוא נושא המשילות בשכונה- הרצון להמשיך לאחוז בקרני במזבח וב"תרנגולת המטילה ביצי זהב"..

השכונה לא נהרסת בגלל החוק ששומר על זכויותינו. השכונה נאכלת מבפנים כבר שנים בגלל חולשתה, בגלל בעלי אינטרסים המבקשים לשמר את שליטתם בה ומלבים אצל האנשים את היצרים והפחדים שלהם. אין בסמכותה של חברת הניהול ו/או המפרק למנוע גם כיום עסקת מכר בין בעל נכס לקונה פוטנציאלי. יתרה מזאת, במידה וימנעו עסקה , זכאי בעל הנכס לתבוע בבית משפט תביעת נזיקין. אז אל תתנו שיעבדו עליכם.

לגבי ועדות הקבלה, הרי שיהיה ברור כי אין ועדות קבלה בשכונה. אם היו, אני מצפה שיוצגו פרוטוקולים מסודרים, בהם רשימת נציגי הוועדה, התנהלות הדיון וההחלטות.

חברת הניהול ניסתה בעבר לפנות לביהמ"ש, למפקחת על רישום הבית המשותף על מנת שתוכר כחלק מרישום הטאבו ונדחתה על ידה. למען הסר ספק, ועדות קבלה קיימות בקיבוצים, מושבים שיתופיים, יישובים שהוגדרו כקהילתיים על פי חוק . בערים זוהי הפרת חוק לקיים ועדת קבלה.

וגם אם הייתה מתאפשרת כינונה של ועדת קבלה, מי בוחר את נציגיה? מי ממנה את חברי הועדה ומייפה את כוחם לבחור מי זכאי לגור כאן ומי אינו. ואלה שאומרים לאחרים לעזוב את השכונה, שיהיו הראשונים לארוז וללכת מכאן.

לסיכום כמה מילים בנימה אישית- אני מודע לניסיונות של גורמים בשכונה להפנות כלפיי אש כבעל אינטרס בסוגיית הטאבו. אני שומר לעצמי את הזכות לפעול גם ברמה האישית.

 עמוד:    1  2  3  

החלטה בביהמ"ש לממש את זכות התושבים לטאבו    
פיתוח ועיצוב אתרים - סטודיו AVIV7