◙ עיר לוד         ◙ גני אביב 23.03.2019    


זאב אוריאל
תושב גני-אביב מזה שמונה עשרה שנה. חבר מועצה לשעבר (ברשימה עצמאית של שכונת גני אביב), אופוזיציונר.
בעל ניסיון מוניציפלי רב. היה חבר בוועדת תכנון ובנייה ובוועדת איכות הסביבה.
חבר ברשימת "יש עתיד".
פעיל לקידום זכויות הדיירים בשכונה בכל הקשור לרישום בטאבו, זכויות המים, מול נותני השירותים בשכונה ובהליך העברת הזכויות מול מפרק חברת מגדלי הזוהר בע"מ .
יו"ר מנהלת גני אביב לשעבר. יש לציין כי כל הפעילות הציבורית בעבר ובהווה הינה בהתנדבות.

טל 050-7830632 

       e-maill

דירות מפוצלות
26.10.2015

דירות מפוצלות. סוגיה מוכרת, מורכבת אשר משום מה כמעט ולא מדברים עליה. לפני מספר שנים פניתי לרשות בנדון וקיבלתי "המלצה ידידותית" שלא לגעת בנושא. אז זהו, שהחלטתי לגעת!

בתחילת הקיץ האחרון ביקש השר כחלון להציג רפורמה המכשירה את פיצולי הדירות. עד אז נחשבו הפיצולים לעבירה אשר ענישה כבדה בחובה, אם וכאשר כמובן מחליטה הרשות לתבוע.

אחרי פניות רבות של ראשי רשויות כנגד התכנית בשל הקושי להתמודד עם המשאבים שהדבר מצריך מכל רשות ורשות , החליט לסגת מתכניתו, אלא שאז ח"כ אייכלר הגיש הצעה מתוקנת שעברה כבר שלוש קריאות וביולי 2015 קיבלה תוקף של החלטת ממשלה , "בהתייחס להצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"ה-2015 של ח"כ ישראל אייכלר (פ/68), לבקש מח"כ המציע להמתין להצעת חוק ממשלתית בנושא אשר תונח על שולחן הכנסת ולהצמיד את הצעתו להצעת החוק הממשלתית על כל תנאיה".   אסביר: אייכלר מתייחס לדירות בנות 100 מ"ר לכל הפחות אותן ניתן יהיה לחלק לשתי יחידות דיור בלבד,  אשר כל אחת מהן לא תפחת משטח של 35 מ"ר. הוא מבקש לצרף את הצעת החוק הנ"ל לתכנית רחבה יותר אותה יעלו כהצעת חוק ממשלתית ולא כיוזמת ח"כ יחיד, דבר שיקנה לה תוקף וכוח ותמיכה רחבה יותר אל מול הרשויות המתנגדות.

נחזור אלינו. בשכונת גני אביב אין דירות בגודל של 100 מ"ר (חוקי, כמובן) כך שכל הדירות המפוצלות שנבנו לאורך השנים מהוות עבירה פלילית, גם אם וכאשר תעבור ההצעה את האישור הסופי ותצא אל הפועל. רק כדי לסבר את האוזן, דירת גג מפוצלת לחדר מגורים פלוס שירותים, ללא מטבח ,גודלה כ-20 מ"ר בלבד.

שיהיה ברור- אין לי דבר וחצי דבר נגד השוכרים של יחידות הדיור המפוצלות. הם מחפשים קורת גג, שתהא זולה ופרקטית, ככל שניתן ומוצאים זאת בדירות המפוצלות.

אז מה הבעיה בכל זאת: פגיעה משמעותית באיכות החיים- צפיפות, בעיית חניה ( יותר מכוניות על אותו מספר החניות הקיים המותר), שינוי במערכות המים והביוב שכן בעלי דירות רבים התחברו באופן פיראטי למערכות אלה ויצרו עומס וחיבור לא תקין, עומס על מערכת החשמל וכתוצאה מכך כמובן עליה בהוצאות הבניין, כמות זבל ולכלוך רבה יותר, יותר רעש, יותר זיהום אוויר, בלאי כללי, יותר חיכוך עם שכנים. הדבר משפיע על מתן השירותים לבניינים, שכן מצריך יותר הוצאות ומשאבים כך שהדבר עלול לייקר את התשלומים. אחוז השכירות בשכונה גדל דבר המשליך באופן ישיר, כמו גם כלל המשתנים שציינתי, על ירידת הערך של הנכסים בשכונה. ועוד לא ציינתי את הסיכון שבהתקנות של דוודים נוספים לחימום מים ליחידות הדיור , לעיתים צמוד לחלונות  או למנועי מזגנים, הוספת צלחות לווייניות ועוד.

מי שמרוויח הוא בעל הנכס המכפיל או משלש את הכנסותיו, לרוב אינו גר כלל בשכונה ואינו משלם את המחיר כמונו. ואינני מדבר על המיסים...

אז מה עושה הרשות? כלום כמובן. רשויות מתוקנות מתנגדות למהלך, מגישות תביעות לבתי המשפט ואף זוכות בתביעות. ביהמ"ש משיתים קנסות כבדים ודורשים החזרת המצב לקדמותו. ואצלנו? תענו לבד. גם הפעם אני פונה לרשות להתחיל לעשות סדר. וזוהי וכמובן עוד הוכחה לחשיבות הטאבו שייתן כוח משפטי לוועדי הבתים על כל שינוי שישפיע על איכות ורמת החיים בבניין. כמובן שוועד שכונה יוכל להשמיע את קולו בנדון אל מול הרשות בצורה נחרצת יותר.

אני מצפה למנהיגות . רשות שלא רק מגיבה או מקבלת בהכנעה כל גחמה פוליטית  ממשלתית, אלא בעלת אג'נדה, חזון ועקרונות ותהא מוכנה להיאבק עליהם או לכל הפחות לשאת ולתת אל מול המשרדים הממשלתיים הרלבנטיים כפי שרשויות רבות עושות. (עיין ערך המחיר למשתכן...) שתייצג את האינטרס הציבורי , שנדע שנלחמים למען איכות חיינו כאן. למעננו!

בקרוב אכתוב על החניות ברחובות המשולבים ואעדכן בנדון.

 עמוד:    1  2  3  

דירות מפוצלות    
פיתוח ועיצוב אתרים - סטודיו AVIV7