גני אביב   אינפו-אתר     עיר לוד     ישראל   

aviv7.co.il

טיפול בית מי אמר כפייה ?
זאב אוריאל
כמה אירוני היה לקרא בעיתון של חברת הניהול בגני-אביב ,גיליון מספר 10 את הכותרת הבאה : "נבלם ניסיון דיירים לכפות על שכניהם הפסקת התקשרות עם חברת הניהול".

אין מה לומר- ניסוח גאוני ,כמו שהחבר'ה אומרים "הלכו הפוך על הפוך" או "נתנו להם בהפוכה".

 ולמה מתכוון המשורר? לא חברת הניהול כופה את התקשרותה על הדיירים,אלא הדיירים ,בחוצפתם הרבה, מעיזים לנסות לכפות את רצונם על שכניהם. ממש סיפור אימה מסמר שיער.בסיפור הזה יש כמעט הכל: קונפליקט, ניסיון כפיה,רחמנא ליצלן,

מאבק בין טוב ורע וכמובן מנצחים ומנוצחים. אמרתי "כמעט" כי דבר אחד קטנטן חסר בו,אבל ממש קטנטן, פצפון, בלתי נראה ממש....פשוט-האמת.ואם האמת חסרה,לא אדם שכמותי שייתן לה לחמוק מבין האצבעות,או במקרה דנן,מבין השורות. אז מה לא נכתב ב"כתבה" מאלפת זו ?

 או-טוב ששאלתם כי אני כבר עונה!ואלה העובדות : מדובר בבניין בשכונת גני-אביב ברחוב תלמים מספר 20 שמנהל עצמו מזה כשנה ע"י נציגות נבחרת של דיירים,או בשפה פשוטה "ועד" .למי שלא מבין- לכל בניין עפ"י חוק מקרקעין בנושא בתים משותפים חובה שינוהל ע"י ועד בית.

בחתימת החוזה של כל דייר ודייר בשכונה, שילמו הדיירים לעורכי הדין המכובדים שייצגו את היזם של השכונה סכום של 504 ₪ לטובת רישום של הבתים המשותפים לרשם הבית המשותף.(זוהי הסמכות השיפוטית הבלעדית הדנה בענייני בתים משותפים באשר הם).רק לידיעה-בפועל לא נעשה כל רישום והנושא נמצא כיום בטיפולי,אבל כל זאת בכתבה אחרת.

ונחזור לענייננו: בניין מספר 20 החליטו שני דיירים, להמשיך לשלם לחברת הניהול דמי ניהול שוטפים,למרות שבפועל הבניין מנוהל עצמאית ואינו מקבל שירותים מחברת הניהול.

 החוק מגדיר החלטת בניין כהחלטה שנתקבלה עפ"י רוב הדיירים הצמודים בשטחם לשטח הרכוש המשותף,כלומר אפילו לא רוב של כלל הדיירים הגרים בבניין.נראה לכם פרטים שוליים,אך הם ממש לא.מדובר בפרטים בעלי השלכה ישירה על כל החלטה שמתקבלת בין דיירי הבית המשותף.אותו בניין ברחוב תלמים הצטרף לאגודה לתרבות הדיור כדי לקבל תמיכה המגיעה לו.

 דיירי הבית באמצעות עורכי דין של האגודה לתרבות הדיור תבעו את שני הדיירים בגין אי-תשלום מיסי ועד בית. החלטת בית-המשפט קבעה ששני הדיירים רשאים לסיים /להמשיך את חובם לחברת הניהול אולם בפועל שני הדיירים משלמים לחברת הניהול ללא קבלת שירותים ממנה.האם מדובר בניצחון של חברת הניהול? חברת הניהול מציגה כביכול ניסיון לכפות על דיירים להתנתק ממנה. ובכך בעצם יותר מרומזת כי ממנה לא ניתן להתנתק.

 בפועל הבניין מרצונו החופשי החליט לסיים את התקשרותו והכפייה היא של גורם אחד בלבד. ואתם כבר תחליטו לבד מיהם הטובים ומיהם הרעים בסיפור הזה.ומעניין לעניין-באותו העניין.חברת הניהול מציינת כי החלה במסע של גביית חובות ענף דרך הגשת תביעות כלפי הדיירים הסוררים.אותם דיירים שמנסים להשתחרר מהתקשרות כפויה. כן-אותה כפייה שגינתה חברת הניהול קודם לכן, הופכת כעת ליונה צחורה עם עלה של זית.

מי אמר כפייה ?
טיפול בית  האם מדובר ב"שכחה" ? (המשך)
חברת הניהול שכחה לספר לתושבים כי בתביעה שהגישה בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין, שכן אליה מן הסתם שייכים הבתים המשותפים הרשומים, נתקבלה החלטה מרעישה אף יותר מזו הקודמת.רק שאותה משום מה לא טורחת החברה להציג בפניכם.או-לכן אני כאן. מבלי להתייחס לעניין החוב של הדיירים,שכן בו ידון בית-המשפט ולגביו אין עדיין פסיקה ,

"מאחר והתובעת אינה בעלים של יחידה כלשהי בבית והיא אף לא נבחרה כנציגות ע"י בעלי הדירות, לפיכך אין היא זכאית להביא סכסוך להכרעתו של המפקח...בנסיבות אלה חברת הניהול אינה עונה על הגדרת "מתחזק" על פי הוראות החוק" (ההדגשים הם שלי).כדי שיהיה מובן -חברת הניהול אינה ועד בית(מי אמר-"יותר מוועד בית"? ),אינה נציגות נבחרת,אינה בעל הבית.היא אינה המתחזק של הבניין.

החוק אינו מכיר בה.את זה אמרה המפקחת שהיא,למי שלא יודע סמכות משפטית לכל דבר ועניין ופסיקה שלה קבילה ,כאילו נתקבלה ע"י שופט בבית-משפט. המפקחת שלחה את חברת הניהול לבית-משפט השלום לשם דיון בתביעה,כמו בכל סכסוך רגיל בין הצדדים. חברת הניהול יודעת שברגע שיחל דיון אמיתי בחוזים עליהם חתומים הדיירים, אף ישות משפטית לא תיתן תוקף להסכמים המקפחים הללו .כל שופט בר דעת יבין שיש לבטל לאלתר את החוזים הללו שאין להם אח ורע במדינה

 .חברת הניהול רשאית להגיש תביעתה לבית המשפט אולם אז תצטרך לתת הרבה מאוד הסברים על הסעיפים המשונים שישנם ועוד יותר,על אלה שאינם. כמו למשל סעיף המאפשר לדייר להשתחרר מהחוזה,באם חפץ בכך.     מי אמר כפייה?

 יתכן ואף תזכה באופן חד פעמי בחוב המבוקש, אולם לא כמתחזקת על-פי חוק. היא לא תוכל להמשיך ולנפנף בדגל היותה המתחזקת והנציגות של הבניין .

באם תמשיך לעשות כן היא מבזה את החוק שאמר את דברו באופן ברור.סעיף מעניין נוסף בהחלטה קובע כי "הבית דנן טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים ולפיכך לא נרשם לו תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות בבית וממילא לא נקבעו בתקנון הוראות בדבר קיומו של המתחזק.גם לא נטען כי נתקבלה החלטה ע"י רוב בעלי הדירות בעניין זה.כל שטענה התובעת הוא כי חברת הניהול חתמה עם כל אחד מהנתבעים באופן אישי על הסכם הניהול.

" אז בפעם הבאה שתקראו את הסלוגן "אורית-אור,הרבה יותר מוועד בית" תדעו בדיוק למה הכוונה.ואני שואל- האם העובדה שבסופו של דבר לא נרשם אף לא בית אחד בשכונת גני-אביב ברשם הבתים המשותפים , אפשרה לחברת הניהול להחתים את הדיירים על אותם חוזים מקפחים ,שכן ברור לכל כי לו היה פיקוח של הרשם על הבתים המשותפים, לא היה נותן יד להסכם חד-צדדי שכזה.

וזאת להזכירכם למרות ששילמנו עבור הרישום הנדרש. האם מדובר ב"שכחה" ,בצירופי מקרים או באינטרס .לגבי סוגיה זו,אני פועל בימים אלה מול האנשים המוסמכים לכך ואעדכן אתכם בהמשך.

 אין זה התשלום היחיד אותו שילמו הדיירים מבלי לקבל תמורה. גם נושא "זכויות המים" אשר שילמו עבורם התושבים הרבה מאוד כסף ,וזאת מבלי שנרשמו על שמם כחוק, כל זאת נמצא תחת טיפולי וגם על כך אדווח לכם.למרות שתפקידי כחבר מועצה נסתיים ,הרי ששליחותי הציבורית עודנה שרירה וקיימת.אני ממשיך לשרת את הציבור שפונה אלי לקבלת עזרה. אני ממשיך לטפל בכל הנושאים בהם טיפלתי והפעם התייחסתי לחלק מהם.
 

לכבוד חברת אחזקה "אורית אור"
שלום רב,
 1.    לפני כחודשיים פניתי טלפונית למוקד חברה "אורית אור" עם בקשה לטפל בדלת של מעלית (נדרש לתקן\להחליף מחזיר שמן).כל פעם אני שומע תרוצים שונים (לא ניתן להשיג את החלק-אני ביקשתי לתת לי את הדגם על מנת להשיג את מחזיר השמן אבל לא קיבלתי), נכון להיום הדלת לא תוקנה והרעש כשהיא נטרקת מטריד את כל הדיירים.
 2.   לפני כחודש התפוצץ צינור מים חמים (צינור ציבורי) מעל חדר מטבח שלנו.
 3.    צינורות מתחת הוחלפו בצינור פלסטי אבל נכון להים לא הושלמו עבודות נלוות ושיפוץ.
4.   לפני כמה שנים חברה "אורית אור" החליפה צינורות פלסטים מעל הדירה שלנו ומאז אנחנו סובלים מרטיבות ועובש בחדר שירותים (התברר שלא בוצע איטום כנדרש).
 5.   אבקשך להגיע אליי לדירה על מנת להתרשם באופן אישי על טיב ביצוע העבודה, פינישים שממתינים זמן רב להשלמתם וזאת למרות תזכורות רבות.
 6.  כל זה נקרא "רמת השירות" שאני מגדיר כירודה ובמיעוחד אחרי כתבה בעיתון עם דגש על "רמת השירות". להתיחסותכם בתקווה לטיפול מהיר ויעיל.

 אלכס לייזרזון , טל
" היה טוב, יהיה יותר טוב מחר "

עיתון גני אביב , גליון מס'10

חברת הניהול אורית אור עברה לבעלות חדשה, בתוך זמן לא רב, כל פנייה לחברת ניהול תטופל תוך 48 שעות, כך מבטיח אבי עטייה, נציג הבעלים החדשים שרכשו את החברה.

בראיון הוא מספר על  התייעלות החברה, מעורבות קהילתית, הקמת מנהלה שכונתית ודמי הניהול, אנחנו מתכננים ליצור שיתוף פעולה עם האגודה לתרבות הדיור, שתפתח סניף מיוחד בגני אביב, ותספק שירותים שונים, כמו למשל חוגים לילדים, ופעילויות גישור ופישור בין שכנים.

 אנחנו ממלאים את הואקום, ואנחנו עושים את זה מתוך איכפתיות ואחריות ציבורית. כשתהיה פה עיריה חזקה ויוזמת, נשמח להתמקד בסמכויותינו,  אבל בינתיים אם אנחנו לא נשתול פרחים בכיכרות שבאחריות העיריה-אף אחד לא יעשה זאת
 מה קורה אצלנו
דף הבית
פורום
עיר לוד
  גני אביב
לוח זמנים אוטובוסים
מפת השכונה
שמות הרחובות
סיקור כללי
סיכסוכים
בנייה
חדשות
 שרותי קהילה
נדל"ן בגני אביב
עורכי דין
תעסוקה
דואר

טיפולי יופי
שרותי רכב
בי"ס לנהיגה
בעלי מקצוע
חנויות
 פנאי ובידור
תיירות ונופש
חוגים ומועדונים
ספּוֹרט
בעלי חים בביתם
גלריית תמונות
 ילדים ןחינוךך
גני ילדים
בתי ספר
עזרה בלימודים
  בריאות ורפואה
קופות חולים
רפואת שיניים
טיפולים
רפואה משלימה
לוח זמנים אוטובוס
רכבת ישראל
  נמל תעופה
ע"ש בן גוריון
  קישור
תמיחה וחברות
צרו קשר עמנו

דף הבית • לוח מודעות • גני אביב • נדל''ן • רפואה • ספורט • פורום