גני אביב   אינפו-אתר     עיר לוד     ישראל   

aviv7.co.il

בניה בלתי חוקית בעיר לוד      
בניה בלתי חוקית בניה בלתי חוקית בעיר לוד-נתונים 

בלוד 74,000 תושבים.  מתוכם 72.5% יהודים ו27.5%-ערבים. קצב הגידול של האוכלוסיה היהודית זניח וקצב הגידול של האוכלוסייה הערבית עומד על 5%.
• בשלוש השנים האחרונות עלה אחוז הערבים מ - 21.9% ל27.5%.
בעשור האחרון עזבו את העיר אוכלוסיות חזקות ובמקומן נכנסו אוכלוסיות חלשות יחסית.
• מעיריית לוד נמסר כי בשש השנים האחרונות נבנו מאות מבנים בלתי -חוקיים  וכיום מספרם עומד על 2100.  נתון זה דומה לפרסומים שונים שמהם עולה כי היקף  הבניה  הבילתי-חוקית   בעיר לוד הוא בין כ-2,000 יחידות דיור ל-2500 מבנים. מרבית הבתים הבלתי חוקיים נמצאים בשכונות פרדס שניר ובשכונת הרכבת. מרביתם נבנו בשטחים פתוחים ועל קרקעות חקלאיות.
• במנהל ההנדסה של עיריית לוד רוכזו הנתונים דלהלן בדבר ביצוע הריסות מבנים בלתי חוקיים:
בשנת 2001 בוצעו 5 הריסות
בשנת 2002 בוצעו 9 הריסות
בשנת 2003 בוצעו 11 הריסות
בשנת 2004 בוצעו 19 הריסות
בשנת 2005 בוצעו 6 הריסות.

הריסות אלו היו בעיקר של מבנים בלתי-חוקיים שהיו בתחילת בנייתם והם נהרסו בהתאם לחוק התיכנון והבניה התשכ''ה 1965. צווי ההריסה מוצאים על ידי העירייה ומנהל מקרקעי ישראל הוא שמבצע   בפועל את המלאכה מבחינה ארגונית ולוגיסטית. הריסות נוספות התבצעו בשיתוף המשטרה לאחר הידברות ובהסכמה עם התושבים.

•  ממשטרת ישראל נמסר כי במהלך ביצוע הריסות מבנים בשנים   2005 ו2006 בעיר לוד לא נרשמו אירועים חריגים.

לדעת המשטרה,  ישנה הבנה בקרב התושבים שתהליך ההריסה הוא בלתי-נמנע. לפי  נתונים שמסרה המשטרה, צו הריסה אחד בוצע לפי בקשת מנהל מקרקעי ישראל בשנת 2005 ו4- צווים בוצעו לפי בקשת מנהל מקרקעי ישראל בשנת  2006 לא בוצעו בפועל צווי הריסה לפי בקשת עיריית לוד.

• בנוסף   לאמור לעיל,  מנהל מקרקעי ישראל אחראי להריסת עשרות מבנים בשנה בעיר לוד מכוח חוקים אחרים כגון חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) התשמ''א,1981- הוצאות לפועל ועוד. רוב הריסות המבנים נעשו במרכז העיר,  בשכונות ס''ח ונווה-ירק.  בשכונת הרכבת המנהל הרס   פחות מעשרה  בתים  בשנה   וחצי האחרונות ובפרדס -שניר המנהל לא הרס אף מבנה בחמש השנים האחרונות.

• בשלוש השנים  האחרונות , לא בוצעו על ידי יחידת פיקוח על הבניה  (מחוז מרכז) הריסות בתים   בעיר לוד. עם זאת, הוגשו על ידי יחידת פיקוח זו 11 כתבי אישום בגין בניה בלתי-חוקית כולל כתבי אישום בגין אי  קיום צווי הריסה שניתנו על ידי בית המשפט בעבר.

לפי נתוני היחידה הארצית לפיקוח על הבניה במשרד הפנים,  הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלוד הגישה בשנת  2004  7 כתבי אישום בגין בניה בלתי -חוקית כולל כתבי אישום בגין בניה בלתי -חוקית וניתנו 56 גזרי-דין על ידי בית המשפט.

יצוין כי בימים אלו נערכת ביקורת של היחידה הארצית לפיקוח על הבניה-מחוז מרכז בוועדה המקומית לתכנון ובניה בלוד.
פרויקט נווה-שלום
בנייה בלתי חוקית. נוף ממרפסות בגני אביב. תמונה מעיתון "וסטי".
13 ביולי  2006
 
בפרויקט נווה-שלום(חלק משכונת הרכבת) תוכננה תוספת של 300 יחידות דיור צמודות קרקע לתושבי המגזר הערבי. בשלב א' אוכלסו בתחילת העשור
 134 יחידות דיור. מתוך שלב ב' נבנו 300 יחידות דיור אשר לטענת העירייה ניזוקו קשות על ידי התושבים וכיום הן דורשות שיקום ושיפוץ מחדש.
בנוסף , נתגלו בעיות כשמשפחות התפצלו ובפועל שמרו הן על בתיהן המקוריים בשכונת הרכבת והן קיבלו יחידות דיור חדשות. כמו-כן היו תושבים שסירבו לעבור לנווה-שלום.
לפי ארגון שתי''ל,תכנון הבניה לא נעשה ביחד עם התושבים בשכונת הרכבת והבניה לא לקחה בחשבון את צרכיה התרבותיים של האוכלוסייה הערבית ולכן משפחות ערביות העדיפו להמשיך
פרויקט בשכונת פרדס-שניר 
בנייה בלתי חוקית זה לא רק בקתות, אלא גם ארמונות. תמונה מעיתון "וסטי"

כאמור, בשכונה זו מתבצעת בניה בלתי -חוקית רבה. בעקבות ההכרה שאוכלוסיית המגזר הערבי במקום גדלה ואין פתרונות דיור מתאימים בעבורה,   משרד הבינוי והשיכון בשיתוף עיריית לוד ערך את תוכנית בניין ערים-לד/1300 במערב העיר, לבניית כ-3000 יחידות דיור למגזר הערבי בשכונות פרדס-שניר והרכבת. בתכנית לד/1300 תוכננו  6 מתחמים כאשר  5 מתחמים נועדו למגורים ומתחם אחד נועד למסגד.

לד/1/1300 קיבלה כבר תוקף ואילו תכניות שאר  המתחמים שנועדו למגורים עדיין בהליכי הפקדה  בוועדה המחוזית   ותכניותיהם צפויות לקבל תוקף סופי במהלך שנת 2006

במשרד הבינוי והשיכון מציינים שבמהלך פרק הזמן שעבר מתחילת מועד הכנת תכנית בניין ערים (תכנון כבישים, ביוב, מים ועוד) בשכונת פרדס-שניר ובמהלך הגשת ההתנגדויות לתכנית וההליכים הקשורים בכך, מבצעים תושבים בניה בלתי חוקית ללא קשר לתכנית אשר משפיעה על התכניות של משרד הבינוי והשיכון. התכנון מחדש גם הוא אורך זמן ובינתיים שוב נבנים מבנים הפוגעים באפשרות הפיתוח, וחוזר חלילה.

בשנת 2004 הסכימו "מנהלות התושבים" לעצור את הבניה הבלתי-חוקית בשכונה ולשמור על החלוקה שמשרד הבינוי והשיכון תכנן. בתמורה , הסכימו הרשויות להכשיר בדיעבד את הבניה הבילתי-חוקית שנעשתה עד סוף שנת 2004. משרד הבינוי והשיכון תיעד את כל הבניה הבילתי-חוקית שנעשתה עד זמן זה, ובתמיכת "מנהלות התושבים"לא אמורה להיעשות בניה בשטחים ציבוריים בהם מתוכננת הקמת תשתיות. עם זאת, מבנים שבכל זאת ייבנו צפויים להיהרס.
סיבות לבניה בלתי -חוקית בעיר לוד

ככלל ,בין הסיבות לעבריינות בניה ניתן למנות את הסיבות:
•  רווחים כלכליים גדולים הכרוכים בה 
•  התפישה הרווחת בציבור לפיה מדובר בעבירות קלות וטכניות 
•  היעדר אכיפה 
•  מצוקות דיור אמיתיות ואי-זמינותם של פתרונות תכנוניים 
•  הנכונות של הרשויות ללכת לקראת המציאות שנוצרה  
לפי עיריית לוד הסיבות העיקריות לבניה בלתי -חוקית בעיר הן שיקולים של כדאיות כלכלית ומצוקות דיור. באשר לכדאיות כלכלית,  הבניה הבילתי-חוקית מאפשרת לבעליה להימנע מתשלום אגרות, היטלי בניה וכו'.
היעדר אכיפה:

יחידת הפיקוח על בניה (מחוז מרכז) סוברת כי הרשות המקומית והוועדה המקומית לתכנון ובניה בלוד לא פועלות בנחרצות מספקת לאכיפת הוראות חוק התכנון והבניה כמתחייב בחוק. היחידה מותחת ביקורת על מספר צווי ההריסה הקטן יחסית שאותו מוציאה הוועדה המקומית לתיכנון ובניה בלוד.
כאמור, התחייבו "מנהלות התושבים" בשכונה פרדס-שניר להימנע מבניה בלתי-חוקית בתמורה להכשרה בדיעבר של בניה בלתי חוקית קודמת. לפי הטענה, הלבנת בניה בלתי חוקית מעודדת פעילות זו בעתיד.

מוגש לוועדת הפנים ואיכות הסביבה  12 ביוני ,2006

 מה קורה אצלנו
דף הבית
פורום
עיר לוד
  גני אביב
לוח זמנים אוטובוסים
מפת השכונה
שמות הרחובות
סיקור כללי
סיכסוכים
בנייה
חדשות
 שרותי קהילה
נדל"ן בגני אביב
עורכי דין
תעסוקה
דואר

טיפולי יופי
שרותי רכב
בי"ס לנהיגה
בעלי מקצוע
חנויות
 פנאי ובידור
תיירות ונופש
חוגים ומועדונים
ספּוֹרט
בעלי חים בביתם
גלריית תמונות
 ילדים ןחינוך
גני ילדים
בתי ספר
עזרה בלימודים
  בריאות ורפואה
קופות חולים
רפואת שיניים
טיפולים
רפואה משלימה
לוח זמנים אוטובוס
רכבת ישראל
  נמל תעופה
ע"ש בן גוריון
  קישור
תמיחה וחברות
צרו קשר עמנו

דף הבית • לוח מודעות • גני אביב • נדל''ן • רפואה • ספורט • פורום