Флаг государства Израиль
Израиль.Город Лод.Ганей Авив.

גני אביב   אינפו-אתר     עיר לוד     ישראל   

           תיכון מקסים לוי
     יום ספורט לקשישים בלוד
    עופר חדד: מורה לחינוך-גופני ורכז המגמה לבגרות 5 יח"ל בחינוך-גופני.

תלמידי מגמת חינוך גופני בתיכון מקסים לוי הפעילו כ-200 קשישים מלוד ביום ספורט מרהיב שהתקיים בבריכה העירונית ברמלה. יום הספורט היה בחסות מחלקת הספורט בעיריית לוד בניצוחה של הגברת רחל גז.
במהלך יום זה התנסתה אוכלוסיית הקשישים בתחרות ריקודי עדות ובפעילות ספורטיבית בתחנות פנאי ונופש בליווי מוסיקה. מנהלת ביה"ס הגברת ירדנה כהן: בבית סיפרנו קיימת מזה כשש שנים ,מגמת חינוך גופני המתמחה בחדר כושר. פעילות מבורכת זו ,כתרומה לקהילה, היא אחת מיני רבות מפעילויותיה של מגמת החינוך גופני בבית ספרנו,כן ירבו.
רכז מגמת חינוך גופני עופר חדד: התלמידים סיימו את הפעילות עם תחושת סיפוק חזקה מאוד, החיוך שהעלו הקשישים על פניהם בזמן הפעילות עשה לנו טוב. מבחר תמונות מאותו יום:


  2  3 
 

 

 

 

 

1  2