גני אביב   אינפו-אתר     עיר לוד     ישראל   

aviv7.co.il - מדריך אזורי לדיירים בגני אביב

русский
העיר, צִיבּוּר, אירועים

לפרשת הגדלת חיובי
הארנונה בלוד


 

דורשים בדיקת אמת
ביום שני, ה- 25.11.08 , כמובטח, אפשר יו"ר הועדה הממונה לתברי העמותה ולתושבים נוספים, העלות את השגותינו לגבי שינוי השומה בפני חברי הועדה הממונה (המתפקדים כיום כמועצת העיר).

  קדמו לישיבה הזו שלוש ישיבות בהן נפגשו נציגי העמותה עם יו"ר הועדה הממונה, הנהלת חב' מגער, היועצת המשפטית של העירייה, מנהלת מחלקת ההכנסות ומבקר העירייה שנכח בישיבות כמשקיף.

 הפגישות המקדימות נועדו לאפשר לפקידי העירייה ולחברת "מגער" לתת תשובות לטענות שהעלנו. אנו מאידך בקשנו לקבל את המסמכים עליהן נשענות תשובותיהם.  עד כתיבת שורות אלה לא הועברו לידינו אותם המסמכים וזאת למרות שנתנה הוראה מפורשת של אילן הררי להעביר לידינו את כל המסמכים.

 בישיבה ביום שני, הציג יעקב בונדה, נציג העמותה, את מכלול הפגמים והכשלים שליוו לכאורה את כל תהליך שינוי השומה, החל משלב הוצאת המכרז שכלל את נושא המדידות כנושא שולי וזניח, דרך פרשנות צו הארנונה וקביעת מדיניות החיוב שאושרה להערכתנו לא ע"י הגורמים שהיו מוסמכים לאשר ועד שלב ביצוע הסקר עצמו וטיפול בפניות התושבים.

 מלבד העובדה שהעירייה מסרבת להעביר לידינו את המסמכים האמורים להבהיר אילו הנחיות העבירה לחברת המדידות ודרך ביצוע מעקב העירייה על עבודתה, גם שאלות מהותיות לגבי החלטות שהתקבלו, נותרו ללא מענה.

תושבים נוספים ובהם שמעון זיו, רונן חג'ג', אנט, רוברט, אירנה קמו והציגו את השגותיהם. בסיום הדברים קיימה הועדה הממונה ישיבה סגורה והחליטה לאשר את צו הארנונה לשנת 2009 וכן לקיים בדיקה בעניין עדכון השומה.

 לעת עתה לא ברור לנו מי הגורם העתיד לקיים את הבדיקה.  במידה והנהלת העירייה תטיל את ביצוע הבדיקה על אותם גורמים שהיו אחראיים למה שקרה הרי שלא קשה לנחש מה יהיו ממצאי בדיקתם.
       בהתאם להתפתחויות נמשיך ונעדכנכם.

    ליאה שטיינברג,   דוברת "תושבים למען מנהל תקין בלוד" (ע"ר)

Lia11@012.net.il
מר אילן הררי-באחריות גזבר העירייה ,חב' מגע"ר ומבקר העירייה להגיש המלצה למועצת העיר בדבר המדידות ברחבי העיר עד התאריך 15/12/08. מתוך פרוטוקול ישיבת מועצת העיר (שלא מהמניין) מס' 14 שהתקיימה ב- 24.11.08

תושבים יקרים,

אנו פונים בזאת אליכם, שתצטרפו לדרישתנו לקיים בדיקת אמת בנושא הגדלת חיובי הארנונה בלוד.

בעקבות ההשגות שהעלנו יחד עם נציגי תושבים נוספים בישיבת מועצת העיר שהתקיימה ב- 24.11.08, הוחלט במועצת העיר למנות ועדת בדיקה האמורה להגיש את המלצותיה עד ל- 15.12.08.


ומי בהרכב הועדה?

גזבר העירייה - שהוא בין האחראיים להתקשרות עם חברת הגביה "מגער" לביצוע סקר המדידות וכן חברת הגביה "מגער" עצמה, ששכרה את שירותיה של חברת "מידות" לביצוע סקר המדידות.

אנו דורשים שהנהלת העירייה תמנה ועדת בדיקה שאין לחבריה כל מעורבות או עניין כלכלי בהליך הגדלת חיובי הארנונה בלוד.

בעוד כשבועיים נקיים אספת תושבים, פרטים בדבר המועד והמקום ימסרו בהמשך.

ליאה שטיינברג

דוברת עמותת "תושבים למען מנהל תקין בלוד"(ע"ר) 

 מה קורה אצלנו
דף הבית
פורום
עיר לוד

דף הבית • לוח מודעות • גני אביב • נדל''ן • רפואה • ספורט • פורום