גני אביב   אינפו-אתר     עיר לוד     ישראל   

aviv7.co.il - עיתונאי, האיש שמאחורי העשייה בשכונה, ,נציג סניף ישראל ביתנו בגני אביב, מאמרים מאת: מנדי ספדי

הנדון: גביית אגרת שמירה וביטחון ללא מתן שירות בפועל
לכבוד: יו"ר הועדה הקרואה ללוד.
מר אילן הררי .
עיריית לוד.

שלום רב.

הנדון: גביית אגרת שמירה וביטחון ללא מתן שירות בפועל .

בחודש מרץ השנה הופתענו תושבי העיר לוד בדרישה לתשלום תוספת ביטחון לחשבון הארנונה שקיבלנו, היטל מס נוסף על אוכלוסייה בדירוג סוציואקונומי נמוך ועוד ללא מתן שירות עבורו נגבה ההיטל, מהלך חסר אחריות ורגישות דווקא בזמן שאנשים רבים נאלצים לבחור בין רכישת עוף אחד לחודש לבין ירקות חיוניים וחלה לשבת.
לאחר המחאה של התושבים פורסמה הודעה בתאריך 03 אפריל 2008 שיצאה ממשרד דובר העירייה, בה ההחלטה על הקפאת ההיטל ובחינה מחדש של הטלת תוספת המס על התושבים, ובמסיבת העיתונאים שנערכה בלשכת ראש העיר הובהר כי היו ליקויים בקבלת ההחלטה ובדרישת התשלום, לכן הוחלט להקפיא את הגבייה של ההיטל הנוסף.
אלא מה, ככל הנראה שההחלטות היוצאות מלשכת ראש העיר, אינם קבילות ואינן מיושמות בעיקר כאשר גזבר העירייה חושב אחרת, ולהפתעתנו במקום לקבל זיכוי על החיוב הקודם קיבלנו דרישת תשלום נוספת לאגרת הביטחון, ובבתי העסק של גני אביב נדרשו לשלם עבור צריכת מים סכומים של 400 ש"ח ויותר, למרות שאין להם אפילו ברז מים בבית העסק, דרישות תשלום תמוהות ובלתי חוקיות על שירותים שלא ניתנים לתושב נחשבות לכאורה כגובלות בפלילים.
בשיחה שקיימתי עם מנהל מחלקת הגבייה נאמר לי כי: "פניתי לגזבר העירייה וזה אמר לי כי ההודעה שפורסמה בעיתונות אינה מטעם העירייה ולא על דעתה" במילים אלה ענה לי מנהל מחלקת הגבייה, והשאלה למי להאמין ומי בעל ההחלטה בעיריית לוד, ומדוע מתקבלת החלטה שרירותית של גביית היטל נוסף כאשר התושבים לא מקבלים שירות.
אודה לך ברגשי כבוד והערכה על מתן החלטה חד משמעית ואמיצה להסיר את הנטל הזה מעל תושבי העיר, ובמקום להפריט את המדינה אולי חשיבה חלוצית ציונית תביא לפתרון מעשי ללא תוספת מס שתהווה נטל על אוכלוסיה שממילא מתקשה לסיים את החודש.


בכבוד רב ובברכה

מנדי ספדי
נציג תושבים בגני אביב

מצ"ב חתימות תושבים
העיר, צִיבּוּר, אירועים
רק התארגנות משפטית יכולה לשים קץ לכל נסיונות העשיקה של העירייה וחברת הניהול.
לפי הבנתי עיריית לוד אינה מתכוונת לוותר לנו ומתעקשת לסחוט מהתושבים תשלום לא מוצדק עבור אגרת ביטחון שלא ניתן לתושבים.
אני חושב שאנו חייבים להתארגן יחד ולשכור עו"ד להגיש תביעה אזרחית נגד עיריית לוד, במטרה לעצור את הסחיטה ולתבוע על גביית כספים עבור שירותים שלא ניתנים לתושבים.

 

הנדון: שירותי השמירה  וביטחון בלוד.  (תגובת העירייה)
לכבוד
מר מנדי ספדי
לום רב,
הלן התייחסותו של מר אילן הררי :
חוק העזר העירוני (שירותי שמירה) התשס"ח – 2008, הופעל לאחר שפורסם ברשומות כחוק ואושר ע"י משרד הפנים ולאחר שהודעה לתושבים על הפעלת שירותי שמירה ואבטחה בהתאם לחוק העזר, פורסמה כמתחייב בעיתונות המקומית.
מאז החלה העירייה בגביית אגרת הביטחון בגין שרותי שמירה (ב-10 בפברואר 2008), התקבלו פניות רבות הן מצד תושבים, הן מצד בעלי אדמות חקלאיות והן מצד מפעלי תעשייה בלוד באשר לגובה החיוב. לפיכך החליט יו"ר הועדה הממונה, אילן הררי, בתחילת חודש אפריל השנה להקפיא זמנית את גביית האגרה עד לבירור ולבחינה מחודשת באשר לתעריפים הקבועים בחוק העזר. ואכן כעבור מס' ימים הוגשו תחשיבים חדשים למשרד הפנים המתייחסים בין היתר לקרקע חקלאית ולתעשייה, אך אלה טרם אושרו ואינם סופיים. במקביל, המשיכה העירייה בגביית אגרת השמירה על נכסים למגורים, זאת לאחר ששיעור ההיטל נותר ללא שינוי ועומד על 0.13 ₪ לכל מ"ר לחודש, היינו ממוצע של 13 ₪ לחודש לדירה ממוצעת בת 100 מ"ר.
ויש תמורה בעד האגרה: במסגרת המאמצים לחיזוק הביטחון האישי של תושבי לוד ונגד כל ניסיון לבצע פעילות חבלנית עוינת בעיר, גיבשה עיריית לוד תכנית מקיפה ויסודית אשר מתבצעת תוך שיתוף פעולה וחלוקת אחריות עם המשטרה. כדי ליישם תכנית זו, קידמה העירייה בין היתר, את חוק העזר העירוני להפעלת שירותי שמירה ואבטחה בהיקף נוסף על אלו המוצעים על ידי כוחות השיטור הרגילים. ואכן, בחודשים האחרונים פועל בלוד כוח משימה עירוני המורכב מניידות שיטור קהילתי משולבות לעירייה ולמשטרה וכן ניידות של חברת האבטחה. המשימה: ביצוע סיורי נוכחות ברחבי העיר, 24 שעות ביממה, ביצוע מחסומי פתע ובדיקות רכבים בכניסות לעיר, מתן מענה לאירועים חריגים בזמינות גבוהה ותוך סיוע לגורמי הביטחון וההצלה בעיר, ושמירה על הרכוש העירוני והציבורי.
כספי אגרת הביטחון מועברים לחשבון בנק ייעודי שנפתח לצורך העניין ומוקצים לצורכי מימון שירותי השמירה והאבטחה, דבר שיסייע בחיזוק תכנית הביטחון שגובשה, הכוללת בנוסף לביצוע הסיורים והפגנת הבולטות, גם הצבת מחסומים כאמור, הפעלת מרכז שליטה ובקרה 24 שעות ביממה, הפעלת אנשי ביטחון, הצבת מצלמות וטכנולוגיה ביטחונית, וכל אלה יאפשרו טיפול באירועים בזמן אמיתי, תוך יכולת להתערב ולמזער נזקים, בקרה על "אורחים" בלתי רצויים ומעקב אחר פעילות פלילית, חבלנית או בלתי חוקית.

4. המוקד העירוני עובד בשעות הלילה באמצעות הסיירים אשר מקבלים את פניות התושבים. תלונתך על כך שלא היה מענה, תיבדק.
בברכה,  יורם בן ארוש  דובר העירייה

משרד: 08-9279777

פקס: 08-9279090

נייד: 057-7540083

דוא"ל: doverlod@netvision.net.il
הנדון: גביית אגרת שמירה וביטחון ללא מתן שירות בפועל .
לכבוד: יו"ר הועדה הקרואה ללוד.
מר אילן הררי .
עיריית לוד.

שלום רב.

הנדון: גביית אגרת שמירה וביטחון ללא מתן שירות בפועל .

בחודש מרץ השנה הופתענו תושבי העיר לוד בדרישה לתשלום תוספת ביטחון לחשבון הארנונה שקיבלנו, היטל מס נוסף על אוכלוסייה בדירוג סוציואקונומי נמוך ועוד ללא מתן שירות עבורו נגבה ההיטל, מהלך חסר אחריות ורגישות דווקא בזמן שאנשים רבים נאלצים לבחור בין רכישת עוף אחד לחודש לבין ירקות חיוניים וחלה לשבת.
לאחר המחאה של התושבים פורסמה הודעה בתאריך 03 אפריל 2008 שיצאה ממשרד דובר העירייה, בה ההחלטה על הקפאת ההיטל ובחינה מחדש של הטלת תוספת המס על התושבים, ובמסיבת העיתונאים שנערכה בלשכת ראש העיר הובהר כי היו ליקויים בקבלת ההחלטה ובדרישת התשלום, לכן הוחלט להקפיא את הגבייה של ההיטל הנוסף.
אלא מה, ככל הנראה שההחלטות היוצאות מלשכת ראש העיר, אינם קבילות ואינן מיושמות בעיקר כאשר גזבר העירייה חושב אחרת, ולהפתעתנו במקום לקבל זיכוי על החיוב הקודם קיבלנו דרישת תשלום נוספת לאגרת הביטחון, ובבתי העסק של גני אביב נדרשו לשלם עבור צריכת מים סכומים של 400 ש"ח ויותר, למרות שאין להם אפילו ברז מים בבית העסק, דרישות תשלום תמוהות ובלתי חוקיות על שירותים שלא ניתנים לתושב נחשבות לכאורה כגובלות בפלילים.
בשיחה שקיימתי עם מנהל מחלקת הגבייה נאמר לי כי: "פניתי לגזבר העירייה וזה אמר לי כי ההודעה שפורסמה בעיתונות אינה מטעם העירייה ולא על דעתה" במילים אלה ענה לי מנהל מחלקת הגבייה, והשאלה למי להאמין ומי בעל ההחלטה בעיריית לוד, ומדוע מתקבלת החלטה שרירותית של גביית היטל נוסף כאשר התושבים לא מקבלים שירות.
אודה לך ברגשי כבוד והערכה על מתן החלטה חד משמעית ואמיצה להסיר את הנטל הזה מעל תושבי העיר, ובמקום להפריט את המדינה אולי חשיבה חלוצית ציונית תביא לפתרון מעשי ללא תוספת מס שתהווה נטל על אוכלוסיה שממילא מתקשה לסיים את החודש.


בכבוד רב ובברכה

מנדי ספדי
נציג תושבים בגני אביב

מצ"ב חתימות תושבים
 מה קורה אצלנו
דף הבית
לוח מודעות
פורום
עיר לוד
  גני אביב
לוח זמנים - אוטובוסים
מפת השכונה
שמות הרחובות
סיקור כללי
סיכסוכים
בנייה
חדשות
 שרותי קהילה
נדל"ן בגני אביב
עורכי דין
תעסוקה
דואר
טיפולי יופי
שרותי רכב
בי"ס לנהיגה
בעלי מקצוע
חנויות
 פנאי ובידור
תיירות ונופש
חוגים ומועדונים
ספּוֹרט
בעלי חים בביתם
תמונות
 ילדים ןחינוך
גני ילדים
בתי ספר
עזרה בלימודים
  בריאות ורפואה
קופות חולים
רפואת שיניים
טיפולים
רפואה משלימה
לוח זמנים אוטובוס
רכבת ישראל
  נמל תעופה
ע"ש בן גוריון
  קישור
תמיחה וחברות
צרו קשר עמנו

דף הבית • לוח מודעות • גני אביב • נדל''ן • רפואה • ספורט • פורום