Флаг государства Израиль

     אינפו-אתר   -  עיר לוד   -  ישראל

 
ליאה שטיינברג
טל'/פקס
08-922-51-02


עמותה    " מנהל תקין בלוד "  לוד- עיר דאגתנו
                           
                     
מינוי חברה מנהלת לפרויקט אחיסמך ללא מכרז
  אתמול 16.06.10  בישיבת המועצה, הודיע הררי כי העירייה חוזרת בה מההתקשרות עם היזמים החרדים לביצוע עבודות הפיתוח של אחיסמך.
כמו כן תוך שבועיים יתקיים דיון מקיף לבחינת אפשרות הקצאת יחידות דיור באחיסמך עבור צעירי העיר שאינם חרדים.

היום: 23.03.2019
אירועים, חדשות

  עמוד: 1 ... 6  7  8  9  10  
(24.08.2010    11:40:17)

מועצה, לגבי שכונת אחיסמך
מחר ביום שלישי ב- 18:00 יש ישיבת מועצה,
לגבי שכונת אחיסמך

מתכננים לאשר את מסירת הפיתוח לממ"י למרות שהמנהל הודיע שימסור את ניהול הפרויקט לחברת לנדקו (לור"ם לשעבר) וזאת למרות כל הליקויים וההתחייבויות שלנדקו השאירה
אחריה בלוד.

לגבי השיווק, ממה שאנחנו יודעים כרגע, הכוונה היא לשווק את הפרויקט בשיטת "מחיר למשתכן" ומחולק לפי "תכנית הצללים",
שתאפשר ליזמים להפוך את צמודי הקרקע לבניה רוויה, כלומר מכוונים את הפרויקט לכיוון הציבור החרדי בלבד.

במידה וזה נכון, משמעות הדבר שאילן חזר בו מהבטחתו שחלק מהפרויקט ייועד לצעירי לוד
כל מי שהנושא חשוב לו, מתבקש להגיע לישיבה

ליאה

 עמוד :  1 ... 6  7  8  9  10