Флаг государства Израиль

     אינפו-אתר   -  עיר לוד   -  ישראל

 
ליאה שטיינברג
טל'/פקס
08-922-51-02


עמותה    " מנהל תקין בלוד "  לוד- עיר דאגתנו
                           
                     
מינוי חברה מנהלת לפרויקט אחיסמך ללא מכרז
  אתמול 16.06.10  בישיבת המועצה, הודיע הררי כי העירייה חוזרת בה מההתקשרות עם היזמים החרדים לביצוע עבודות הפיתוח של אחיסמך.
כמו כן תוך שבועיים יתקיים דיון מקיף לבחינת אפשרות הקצאת יחידות דיור באחיסמך עבור צעירי העיר שאינם חרדים.

היום: 23.03.2019
אירועים, חדשות

  עמוד: 1 ... 5  6  7  8  9  ... 10
(01.08.2010    20:20:15)

פרויקט אחיסמך
שלום לכולם,

אתמול בפתיח ישיבת המועצה, הודיע אילן הררי כי פיתוח פרויקט אחיסמך יעשה ע"י המנהל וכל 3000 יחידות הדיור יהיו מיועדות לציבור החרדי.
הררי ביקש מחברי הועדה לאשר זאת בהצבעה. גבעתי, (אחד מחברי הועדה הממונה) אמר שהוא לא שוכנע עדיין שזה יהיה נכון לאשר את כל השכונה לחרדים.
על רקע התלבטויותיו של גבעתי והתנגדותו של ניצן, הררי החליט לדחות את ההצבעה למועד אחד.

עם סיום הישיבה ניגשתי להררי ושאלתי אותו אם תשובתו לנו היא שהחלטתו הסופית היא שכל השכונה מיועדת לחרדים, תחילה טען שלא זה מה שאמר, אחר כך אמר ש-3000 משפחות חרדיות ללוד זה מצויין ושאחרי שהועדה המקומית אשרה כבר את "תכנית הצללים" אין להם ברירה אחרת.

הסברתי להררי את משמעותה של "תכנית הצללים" - מדובר בתכנית על פיה באותם מתחמים בהם תהיה אוכלוסיה חרדית, הקבלן יצטרך להקצות חלק מהמגרש שרכש לטובת שטחי ציבור, התכנית היא בגדר רשת ביטחון על מנת להבטיח שלא יהיה מחסור בשטחי ציבור. תכנית הצללים היא רק מאן אופציה למקרה שיהיו חרדים ואינה מחליפה את התב"ע המאושרת. הבטחתי לו שיקבל על כך נייר מסודר.

לפני ישיבת המועצה קיימו חברי הועדה הממונה ישיבת הנהלה ארוכה בה הציגו בפניהם כאילו יש היצע של פתרונות דיור עבור תושבי העיר בתוך תחומי לוד עצמה וגני אביב. מאחר ומדובר בדיון סגור בו לא מאפשרים לנו להציג את העובדות כהוויתם, כמו למשל העובדה שנכון לעכשיו, זוגות צעירים מנאות יצחק וגני יער לא ילכו לגור במרכז העיר או בגני אביב, מאחר וחברי הועדה הממונה אינם גרים במקום ואינם מחוברים לרחשי לב התושבים, ניתן לשכנעם בדברים לא נכונים.


בברכה,

ליאה
 עמוד :  1 ... 5  6  7  8  9  ... 10