Флаг государства Израиль

     אינפו-אתר   -  עיר לוד   -  ישראל

 
ליאה שטיינברג
טל'/פקס
08-922-51-02


עמותה    " מנהל תקין בלוד "  לוד- עיר דאגתנו
                           
                     
מינוי חברה מנהלת לפרויקט אחיסמך ללא מכרז
  אתמול 16.06.10  בישיבת המועצה, הודיע הררי כי העירייה חוזרת בה מההתקשרות עם היזמים החרדים לביצוע עבודות הפיתוח של אחיסמך.
כמו כן תוך שבועיים יתקיים דיון מקיף לבחינת אפשרות הקצאת יחידות דיור באחיסמך עבור צעירי העיר שאינם חרדים.

היום: 23.03.2019
אירועים, חדשות

  עמוד: 1 ... 3  4  5  6  7  ... 10
(13.06.2010    19:56:40)

דרושה רשימת 100 המועמדים בדחיפות

שלום רב,

בשבועיים האחרונים ניהלנו שיחות עם חברי הועדה הממונה על מנת לשכנעם כי חיוני הדבר ששכונת אחיסמך
תפוצל לשתי שכונות נפרדות על מנת לאפשר מתן פתרונות דיור גם לאוכלוסיה שאינה חרדית.

נכון לעכשיו, מרביתם המכריע של חברי הועדה הממונה נוטה להתנות את הצבעתם בעד הקמת השכונה בחלוקתה.
על מנת להוכיח כי לטענותינו יש בסיס ממשי ויש המתעניינים בפרויקט, (במידה כמובן שיהיה מתחם נפרד המיועד לאוכלוסיה כללית)

נתבקשתי ע"י אחד מחברי הועדה להעביר לו רשימה של מאה מתעניינים. במידה והרשימה תועבר לידיו,
הוא מבטיח להעלות לסדר יום הישיבה הצעה שכל ההליך אישור השכונה יעצר עד אשר יובטח שמחצית השכונה תיועד לאוכלוסיה הכללית.


אנא בררו, אם מי מחבריכם או בני משפחותיכם, עשוי להיות מעוניין והעבירו אי-מייל זה, או לחלופין העבירו לי את פרטיו.

את השמות ופרטי הקשר, יש להעביר אלי עד יום א' בצהריים.


בתודה,


ליאה
 עמוד :  1 ... 3  4  5  6  7  ... 10