Флаг государства Израиль

     אינפו-אתר   -  עיר לוד   -  ישראל

 
ליאה שטיינברג
טל'/פקס
08-922-51-02


עמותה    " מנהל תקין בלוד "  לוד- עיר דאגתנו
                           
                     
מינוי חברה מנהלת לפרויקט אחיסמך ללא מכרז
  אתמול 16.06.10  בישיבת המועצה, הודיע הררי כי העירייה חוזרת בה מההתקשרות עם היזמים החרדים לביצוע עבודות הפיתוח של אחיסמך.
כמו כן תוך שבועיים יתקיים דיון מקיף לבחינת אפשרות הקצאת יחידות דיור באחיסמך עבור צעירי העיר שאינם חרדים.

היום: 18.04.2019
אירועים, חדשות

  עמוד: 1 ... 2  3  4  5  6  ... 10
(13.06.2010    16:54:20)

אתמול קיימנו דיון על נושא שכונת אחיסמך.
תאריך: יום רביעי, 9 ביוני ב- 08:13
ראשית תודה לכל מי שסייע בארגון ערב והזמנת המשתתפים, אורית נבו שהנחתה, אילן הררי יו"ר הועדה הממונה, שלום ניצן - חבר הועדה הממונה ורבקה אבלסון - מנהלת מחוז מרכז במשרד השיכון.

להלן עיקרי הדברים שהועלו ע"י המשתתפים, לטובת מי שלא הצליח להגיע:

* התושבים דורשים כי השכונה תחולק לשתי שכונות נפרדות. האחת לאוכלוסיה חרדית בחלק הדרומי והשניה, בחלק הצפוני, המשך לגני יער - לאוכלוסיה כללית.
* יו"ר הועדה התחייב בישיבת המועצה, כי תינתן עדיפות ברכישת יח"ד באחיסמך, לחרדים תושבי לוד. יש לעגן התחייבות זו במסמכי ההתקשרות עם היזמים החרדים. כך שמשפחות חרדיות מלוד תהיינה זכאיות לרכוש בית בשכונה החרדית.
* הקמת קריה חרדית בת 3000 - 4000 יח"ד, תביא לעיר אוכלוסיה בת 20,000 - 26,000 תושבים חרדים. מדובר בשינוי רדיקאלי במבנה האוכלוסיה של לוד. יש לבדוק את המשמעוניות החברתיות והכלכליות של המהלך והשפעתן על העיר.
* שוק הנדל"ן, גם זה של לוד עבר שינוי. בניגוד לעבר, כיום יש ביקוש ער ליחידות דיור עבור אוכלוסייה כללית. מחיר הדירות בגני יער טיפס למעלה ואין כמעט דירות למכירה. ברמלה מוקמים פרויקטים המשווקים בהצלחה רבה, על פי כתבה שפורסמה בכלכליסט, ביום הדיון, לוד ניצבת בראש ישובי הפרפריה שמחירי הדיור בהם זינקו מעלה.
* מדובר באזור הכי אטרקטיבי של העיר לוד, בעל נגישות גבוה ובצמוד לשכונת, גני יער, שהיא בעלת פוטנציאל לגדול ולהתפתח לרובע מגורים בעל איכות חיים גבוה ולמנוע נטישת העיר מבעד משפרי הדיור.
* הסכם הפיתוח שנחתם עם "ועד הדיור השביעי" מעורר תהיות קשות. כיצד חברה מתווכת שלא בנתה כלום, קבלה פרויקט בסך 200 מליון ש"ח ללא מכרז. התושבים דורשים בחינה מחדש של ההתקשרות.

חבר הועדה הממונה, שלום ניצן:

* לעיר לוד פוטנציאל גבוה, ע"מ לממשו יש להביא לעיר אוכלוסיה חזקה וחברות עיסקיות
* העובדה ש"תכנית הצללים" המוסיפה שטחי ציבור עבור האוכלוסיה החרדית בכלל התכנית וכן העובדה שהיזמים החרדים קבלו את ביצוע הפיתוח גם בשטח יחידות הדיור שטרם שווקו,
מסמנת כי יש הכוונה מלמעלה שכל השכונה תהיה עבור אוכלוסיה חרדית וזאת עוד לפני שפורסם מכרז השיווק של המנהל.


תשובותיהם של אילן הררי ורבקה אבלסון:

* על פי הררי - גם אם כל השכונה תהיה חרדית, תהיה בכך ברכה לעיר.
* היזמים החרדים רכשו 1300 יח"ד והעמידו את הרשויות בפני עובדה מוגמרת. כעת מתנהל מו"מ על עוד 400 יח"ד של פרטים. ומה שנותר הן 1300 יח"ד שבידי ממ"י
* על פי אבלסון - מסתמן שהמכרז שיוציא מנהל מקרקעי ישראל יהיה לאוכלוסיה דתית בלבד.
* לאור הדברים ששמעו בדיון, תעשה בחינה מחדש של התכנית.

בתום הדיון אילן הררי הציע שנמשיך ונקיים ישיבות משותפות וכן הבטיח כי יתן לנו תשובה בהקדם.
אנו במקביל נמשיך להתקדם בהתווית תכנית אלטרנטיבית לתכנית שיש כיום ובחינת הערוצים המשפטיים והתקשורתיים העומדים לרשותנו.

אני מקוה ששקפתי נכונה את שהיה.

בברכה,

ליאה
 עמוד :  1 ... 2  3  4  5  6  ... 10