Флаг государства Израиль

     אינפו-אתר   -  עיר לוד   -  ישראל

 
 
 תמר
 טל. 
08-922-51-02  
 
קולך משפיע!
עצומת הורי מעון שקד- נגד העברת ניהול המעון לידי ש"ס

 

   " לכל תושבי שכונת גני אביב, זקוקים לעזרתכם... "  לוד- עיר דאגתנו


היום: 18.04.2019
אירועים, חדשות

  עמוד: 1  
(19.06.2010    16:51:27)

החלטה להעביר את ניהול המעון לעמותת \\\" נאות מרגלית \\\" עמותה של רשת ש \\\"ס
שלום,
אבקש לפרסם בעמוד הראשי את המכתב הזה בנוגע להעברת ניהול מעון שקד ברחוב אהרון לובלין לידי רשת ש"ס

לכל תושבי שכונת גני אביב, זקוקים לעזרתכם בנוגע למחטף ומהלך חמור של עיריית לוד בנוגע להמשך פעילות מעון שקד בשכונת גני אביב
עיריית לוד החליטה להעביר את ניהול המעון לעמותת "נאות מרגלית" עמותה של רשת ש"ס
משמע ות המהלך שהחל מספטמבר 2010 העירייה מעוניינת להחליף את צוות הניהול וההפעלה של המעון מעמותת פ.ש.ר לעמותה דתית של ש"ס.
תוצ אות מהלך זה שהמעון שהיום מתנהל כמעון חילוני רב תרבותי עם צוות מגוון, יהפוך למעון דתי חרדי עם צוות דתי, אשר יוכל לבחור רק את הילדים שהם רוצים (ראו דוגמת מקרה שקורה היום בעמנואל עם ההפרדה עדתית ספרדים/אשכנזים)
י ש לציין שכל המהלך נעשה ללא ידיעת תושבי השכונה או ההורים ושיתופם וללא ידיעת מינהלת גני אביב ובלי לקחת בחשבון שההורים רשמו את ילדיהם לשנה הבאה ושילמו עבור הרישום, וללא מתן תחלופה שווה למה שקיים היום, ולא יתכן שישנו את המעון באופן מהותי ועקרוני מבלי לשאול את רצוננו ודעתנו.

חשוב לציין כי זהו המעון היחידי החילוני בשכונה שמוכר מטעם משרד התמ"ת שנותן מענה גם לפתרונות רווחה ולאימהות עובדות, ויש בו כ 75 פעוטות מגיל 3 חודשים עד גיל 3 שנים.
יש לראות במהלך זה כפייה דתית, חוסר מינהל תקין, חוסר התחשבות בתושבים ובצרכים שלהם ובעיקר זלזול של עיריית לוד בתושביה.
אבקש את עזרתכם בחתימה על עצומה נגד העברת המעון לש"ס
אני משאירה דף החתמה במעון שקד ברחוב אהרון לובלין או ניתן ליצור איתי קשר טלפוני 052-2949717 תמר

(20.06.2010    04:23:58)

מחטף העברת מעון שקד לידי ש\\\"ס
לכבוד : מינהלת גני אביב
הנדון: מחטף העברת מעון שקד לידי ש"ס

אנו רוצים ליידע אתכם חברי המינהלת על המהלך החמור שקרה בימים אלו בעיריית לוד בנוגע להמשך הפעלת מעון שקד בשכונת גני אביב
העירייה החליטה להעביר את ניהול המעון לעמותת "נאות מרגלית" – עמותה של רשת ש"ס ,
משמעות המהלך שהחל מה 01.09.2010 העירייה מעוניינת לחליף את צוות הניהול וההפעלה של המעון מעמותת פ.ש.ר לעמותה דתית של ש"ס .
תוצאות מהלך זה שהמעון כפי שהוא מתנהל היום כמעון חילוני רב תרבותי עם צוות מגוון , יהפוך למעון דתי חרדי עם צוות דתי , אשר יכול לבחור רק את הילדים שהם רוצים (ראו דוגמת מקרה שקורה היום בעמנואל עם ההפרדה עדתית ספרדים/אשכנזים).
יש לציין שכל המהלך נעשה ללא ידיעתנו ההורים וללא שיתופינו וללא שיתוף ועד השכונה. וזאת בלי לקחת בחשבון שאנו כבר רשמנו את ילדנו לשנה הבאה ושילמנו עבור הרישום ולא יתכן שישנו את המעון באופן מהותי ועקרוני מבלי לשאול את דעתנו ורצוננו.
כידוע לכם זהו המעון החילוני היחידי בשכונה שמוכר מטעם משרד התמ"ת שנותן מענה גם לפתרונות רווחה ולאימהות עובדות.
90% מאוכלוסיית גני אביב היא חילונית ופלורליסטית שלא תקבל בשום אופן כפייה דתית וחוסר מינהל תקין.
חשוב לנו לציין כי אנו ההורים מביעים את תמיכתנו המלאה בעמותת פ.ש.ר ובצוות המעון הקיים שהוא מקצועי, אמין, חם, אוהב את הילדים, ואין לנו כל ביטחון לדעת מי יהיה הצוות האחר.
אנו מבקשים מכם לפעול בכל דרכי הפעולה האפשריים למנוע מהלך לא סביר זה.אנו התושבים נפעל בכל שיידרש כולל החתמת עצומה, הפגנה, השבתה וכו'.

*רצ"ב דף חתימות של ההורים והתושבים
(20.06.2010    04:32:56)

לכבוד הורי מעון שקד
אנו רוצים ליידע אתכם ההורים על מהלך חמור שקורה בימים אלו בעיריית לוד בנוגע להמשך הפעלת מעון שקד בשכונת גני אביב
העירייה החליטה להעביר את ניהול המעון לעמותת "נאות מרגלית" – עמותה של רשת ש"ס ,
משמעות המהלך שהחל מה 01.09.2010 העירייה מעוניינת לחליף את צוות הניהול וההפעלה של המעון מעמותת פ.ש.ר לעמותה דתית של ש"ס .
תוצאות מהלך זה שהמעון כפי שהוא מתנהל היום כמעון חילוני רב תרבותי עם צוות מגוון , יהפוך למעון דתי חרדי עם צוות דתי , אשר יכול לבחור רק את הילדים שהם רוצים (ראו דוגמת מקרה שקורה היום בעמנואל עם ההפרדה עדתית ספרדים/אשכנזים)

יש לציין שכל המהלך נעשה ללא ידיעת ההורים וללא שיתופם, ובלי לקחת בחשבון שאנו כבר רשמנו את ילדנו לשנה הבאה ושילמנו עבור הרישום ולא יתכן שישנו את המעון באופן מהותי ועקרוני מבלי לשאול את דעתנו ורצוננו.
חשוב לציין כי זהו המעון החילוני היחידי בשכונה שמוכר מטעם משרד התמ"ת שנותן מענה גם לפתרונות רווחה ולאימהות עובדות.
אנו רוצים להביע את תמיכתנו המלאה בעמותה ובצוות הקיים שהוא מקצועי, אמין, חם, אוהב את הילדים, ואין לנו כל ביטחון לדעת מי יהיה הצוות האחר.
אנו רואים במהלך זה כפייה דתית , חוסר מינהל תקין, חוסר התחשבות בתושבים ובצרכים שלהם ובעיקר זלזול של עיריית לוד בתושביה .
אנו מבקשים מכם לעזור לנו למנוע את המהלך ולהצטרף להחתמת עצומה נגד העברת המעון לש"ס.

חתימות במעון באמצעות דף החתמה שיתלה בכיתות
לפרטים נוספים: תמר וורלי 052-2949717

בברכה
ווע ד הורי המעון
 עמוד :  1