גני אביב   אינפו-אתר     עיר לוד     ישראל   

aviv7.co.il - מדריך אזורי לדיירים בגני אביב

русский
העיר, צִיבּוּר, אירועים

פניית תושבי גני-אביב  לרשויות

יארה קלוקין

 

לכבוד:יו:ר הועדה הקרואה ללוד.

 מר אילן הררי

אנו, תושבי גני אביב, פונים אליך במכתב שלהלן, לאחר ניסיונות כושלים רבים לפנות לעיריית לוד טלפונית. שכונתנו יקרה לנו, זהו ביתנו, ועל כן אנו מודאגים מהמצב בו שרויה גני אביב, ועל אחת כועסים על התעלמותה וחוסר מעשיה של עיריית לוד בפני פניותינו, הערותינו ובקשותנו. אין פניותינו, אלא לאפשר לכלל תושבי השכונה והסביבה לחיות במקום נקי, מסודר, מטופח ובטיחותי, ובכך להנעים את חיינו בעיר לוד.

להלן, ריכוז בעיות חמורות וטענות אשר הועלו לא פעם באזני פקידי עיריית לוד אשר לא מצאו מענה ולא טופלו, ואפילו הייתי מגדיר זאת בזלזול מעליב מצד פקידי העירייה כלפי תושבי גני אביב.

1.      תשלום בגין שמירה בחשובות הארנונה

1.1.   בגני אביב קיים היטל על השמירה שנגבה ע"י חברת ניקיון אחזקות "אורית אור". וקיימת חברת שמירה, אשר את שירותיה שכרה חברת "אורית אור". וכל דייר בגני אביב משלם לאורית אור מדי חודש תשלום עבור שירותי החברה. כאמור, התשלום החודשי כולל בתוכו גם בגין השמירה, למרות שהשירות לא ניתן וזו סוגייה טעונת טיפול בפני עצמה.

1.2.  מלשכת ראש העיר נמסר ע"י גב' מזל טייב למספר תושבים שפנו בנדון כי מי שלא רוצה, לא חייב לשלם את האגרה של השמירה, אך האגרה מגיעה ביחד עם חשבון הארנונה, כחלק בלתי נפרד ממנה ורבים אינם מודעים לאפשרות פיצול החשבונות.

1.3.  השנה אושר חוק עזר ללוד (שירותי שמירה), התשס"ח-2008, ע"פ ס' 5 לחוק  "מחזיק המבצע שמירה על פי חוק עזר ללוד (הסדרת השמירה), התשכ"ו-1966, יהיה זכאי לפטור מלא מתשלום היטל על פי חוק עזר זה בעבור החודש שבו שמר". משתמע מכך כי לתושבי גני אביב יש הסדר שמירה והם לא צריכים לשלם את ההיטל שהוטל בחוק עזר 2008.

1.4.  כבר הוגשו בעבר תלונות רבות בגין היטל זה, והעירייה אף הבטיחה במכתביה כי תקפיא זמנית את ההיטל. אולם אפילו זה לא נעשה, ובמקום לבטל את ההיטל כחוק, העירייה חישבה מחדש והחלה לחייב ע"פ פרמטרים אחרים, שמתיימרים להיות צודקים יותר. אולם אין זו הייתה כוונת החוק ו/או המתלוננים.

1.5. לפיכך, אנו דורשים לבטל לאלתר את החיוב בגין שמירה, אשר מוצמד לתשלום הארנונה! באם לא ניתן לעשות כן, אז חובה על העירייה לבצע את השירות אשר בגינו גובה את התשלום, היינו שירותי שמירה מסודרים וקבועים בשעות הערב והלילה!

2.      ניקיון ואחזקת הסביבה

2.1.  בשכונה לא מבוצעות עבודות ניקיון די הצורך הן ברחובות, הן בפארק והן במגרשי המחשקים. רק אחרי מהומות ושיחות ארוכות  עם מוקד 106 של עיריית  לוד מבוצעים לעתים רחוקות ניקיונות שטחיים בלבד. בעירייה נטען כי ניקוי מגרשי המשחקים צריך להתבצע פעם בשבוע, אך ממשרד התמ"ת מחלקת התקנים נמסר כי חובה לנקות מגרשי משחקים לילדים כל יום, וכאמור מיותר לציין כי זה לא קורה אפילו פעם בחודש.

2.2.   מתקני משחקים שבורים ולא מתוחזקים, לא רק שלא מנקים ולא מחליפים את החול, אלא לא מתקנים את המתקנים השבורים, ובמקום זאת וכשמופעל לחץ מסירים את המתקנים השבורים במקום לתקנם.

2.3.  העירייה מרוקנת את מכולות האשפה הגדולות ליד הבתים, אך אינה מרוקנת על בסיס קבוע פחי אשפה קטנים שהיא עצמה פיזרה בפינות הרחובות וליד גנים ציבוריים ומגרשי משחקים.

2.4.  העירייה הציבה פסלים לייפוי חזות השכונה, אך אינה משמרת אותם (אינה צובעת, אינה אוסרת על הדבקת הודעות). הפסלים מוזנחים ובמקום ליפות, הפכו למפגע סביבתי שצורם לעין.

2.5.  ברחובות רבים המדרכות להולכי הרגל משובשות, אריחים שבורים, חסרים, שורשי עצים שהתפשט מעל המדרכה ומסכנים את הולכי הרגל וכו'.

2.6.  אין באף איזור המיועד לטיול עם כלבים. בגני ילדים אין שילוט והכלבים מסתובבים ללא רצועות, ומטילים את צרכיהם בחול בו משחקים הילדים. העירייה אינה מנסה לאכוף סדר בתחום ואינה מפקחת. כתוצאה מכך כלבים מזהמים לא רק את מדרכות הרחובות, אלא גם מגרשי משחקים, בהם משחקים ילדים. מיותר לציין כי זהו מפגע תברואתי חמור ביותר, המסכן את התושבים!

2.7.  העירייה שתלה במקומות מסוימים צמחים: עצים, שיחים ופרחים. אין טיפול בהם, אין ויסות על מי השקיה. המים זורמים לעתים ללא הפסקה, עד שנוצרות שלוליות והצמחים נבלים, מתים. על המים שזורמים סתם, אחרי זה התושבים צריכים לשלם!

2.8. ברחוב תלמים מצוי מרכז קניות קטן, ובו 2 חנויות ירקניות גדולות. ע"פ חוק עזר לדוגמה לעיריות (ניקוי מדרכות), התשל"ד-1974, אשר אומץ ע"י עיריית לוד בשנת 1976, על בעלי החנויות לנקות את שטח הרחוב המצוי בסמוך לשטח העסקים. הדבר אינו קורה! העירייה אינה כופה זאת, ורחובות נותרים מלוכלכים כמו בשוק, אחרי שעות פעילות החנות. יתרה מזאת, דוכני הירקות ופירות "מתפשטים" אל תוך הרחובות מחוץ לכתליי החנויות, חוסמות מעבר להולכי רגל על המדרכות, ולעתים אף מפריעות לתנועה בכביש!! גם במקרה הזה אין העירייה עושה דבר, וזאת למרות שבעלי העסקים הנ"ל עוברים על חוק עזר ללוד (שימור רחובות), תשל"ו- 1976.

2.9. אנו זכאים לחיות במקום נקי ומתוחזק, כמו כל תושב אחר בשכונה אחרת או בעיר אחרת. לפיכך, על עיריית לוד לענות לדרישתנו לעיל!

3.      תשתיות

3.1.  חסרים הרבה מכסים מהביוב, כתוצאה יש חורים באדמה! זה מסכן הן את ציבור הנוסעים והן את הולכי הרגל!

3.2.  ברחובות רבים, כגון הרחוב הארוך אהרון לובלין, המדרכות להולכי הרגל משובשות –  אריחים שבורים, חסרים, שורשי עצים התפשטו מעל המדרכה ומסכנים את הולכי הרגל.

3.3.  כבישים – הכבישים בתוך השכונה, ואל/מחוצה לה אינם מתוחזקים. הכבישים שבורים, ישנם בורות וסדקים המסכנים את נוסעי הרכבים. לתושבים מודאגים, אשר פנו לעיריית לוד, הוסבר ע"י מר דני חזן כי מי שאחראי על התקציב הוא מר ציון הדר, אשר הקצה תקציב רק לבעיות הביוב, וכי לתיקון הכבישים – אין הקצאה!

מלבד זאת, נמסר ממר דני חזן כי את תלונותינו בנושא יש להפנות ישירות אל מר ציון הדר, אולם כל הפניות שנעשו אליו עד עתה, לא נענו!

מן האמור לעיל מתבקשת המסקנה כי העירייה אינה מוטרדת מן העובדה שהכבישים המשובשים מטרידים את התושבים אשר נוסעים בהם יומיום ולעתים אף נפגעות מכוניותיהם בשל הכך! העירייה מתעלמת מן העובדה שכבישים הנ"ל מסכנים את הנוסעים בה, משמע היא אינה מוטרדת מן הנזק העלול להיגרם לחיי אדם כתוצאה מכך! האין זו הפקרות חיי אדם ופגיעה בו וברכושו?!

3.4.  תאורה – בשד' מיכה רייסר אין תאורה בלילה. אמנם מוצבים פנסים בצידי דרך, אך אינם נדלקים עם רדת החשיכה. רחוב זה הוא אחד המרכזיים בשכונת גני אביב, ורכבים רבים נוסעים בו ללא תאורה נאותה!

3.5.  בצומת הכניסה לגני אביב מוצב שלט מזה מספר שנים לא מועט על הקמת רמזור. הצומת מאוד מסוכן ובנוסף לפקקיםהתרחשו תאונות עם פצועים וזאת בשל חוסר שדה ראייה בשל היעדר טיפול העירייה בגורמים שחסמו את שדה הראייה, ובכל זאת ישנו שלט המציין כי "בקרוב" יותקן הרמזור ואף מועצת העיר אישרה תב"ר לצורך התקנת הרמזור.אך כאמור, רק השלט נתלה שם לפני שנים וגווע לביצוע!!

3.6 בורות שנותרו פעורים בחניות של הבניינים, כאשר מגיעים עובדי עירייה/קבלן לבצע תיקון בביוב ומתירים אחריהם בור פתוח, ועם הזמן ילדים משחקים מכוניות עוברות והבור מתרחב למימדים נוראיים, תמונות הוצגו בפני כבוד ראש העיר מהחודש הראשון לכהונתו וצויין בפניו שהבור נוצר עוד זמן רב לפני המלחמה, ומאז דבר לא נעשה בנדון למרות הפניות החוזרות ונשנות גם לכבוד ראש העיר באופן אישי.

3.7.  מהאמור לעיל ניתן להסיק כי עיריית לוד מסכנת את חיי תושבי גני אביב!

4.      התעלמות מפניות הציבור

4.1. בעירייה אין מענה לאף בעיה שהועלתה לעיל. בכל דרישה ו/או תלונה מועבר המתלונן מטלפון אחד למשנהו, מגורם אחד לאחר.

4.2. בתחילת יוני, בשעות הלילה של יום חמישי, ה- 05.06.08, חל פיצוץ באדמה מול בניין ברחוב תלמים 17. התושבים, שחלונותיהם פונים אל כיוון הרחוב, פנו מיידית למוקד עירוני, אך המוקדניות טענו שאין עם מי לדבר בנושא לפני השעה 07:30 בבוקר. כשהביעו המתקשרים את תמיהותם וכעסם על חוס האונים של עירייה ועל המים הזורמים, נענו כי לא ניתן לעשות מאומה וכי על כך יוכלו להתלונן ביום ראשון קרוב, כלומר ב- 08.06.08, שיהיה פתוח לתלונות הציבור, ובינתיים המים המשיכו לזרום לגובה 3 מטר עד שעה 8 בבוקר שהואילו עובדי העירייה להגיע ולסגור את המים.

4.3. זרימת המים אמנם הופסקה, אך זה התרחש זמן רב אחרי הפיצוץ, ומים רבים זרמו לחינם.

4.4. מיותר לציין, כי כעת יוטל היטל כספי על תושבי גני אביב לשלם בגין המים הנ"ל, תשלום שהיה נמנע אילולא הפעילות הלקויה של עיריית לוד (על אף ההצהרות היפות שלה).

אלה הם קומץ מבעיות רבות שנוצרו עקב הזנחה מתמשכת גם מתקופת כהונתו של ראש העיר בני רגב, אבל גם בתקופת כהונתה של הועדה הקרואה בראשותו של ראש העיר אילן הררי, תושבי גני אביב קוראים לגורמים הרשמיים לבוא ולסייע במצוקתם ובמאבקם לשמור על השכונה כשכונה איכותית, לא נעים לנו לראות משפחות איכותיות עוזבות את השכונה ובמקומן נקלטת אוכלוסיה חלושה, ואם עיריית לוד אינה מסוגלת לטפל בשכונה, אנו דורשים לבחון את חלופת ההכרזה על גני אביב כרובע עצמאי שינוהל ע"י דרקטוריון שייבחר ע"י תושבי השכונה, חלופת הרובע עצמאי היא החלופה הבריאה ביותר גם לשכונה וגם לעיר, תוכנית סדורה לרובע עצמאי נמצאת בידינו ותוצג בפני הגורמים המעוניינים, תוכנית שהונחה על שולחן שר הפנים דאז אברהם פורז ונעצר הטיפול בה לאחר שסיים את תפקידו.

 

תושבי גני אביב.

 

 

 

 מה קורה אצלנו
דף הבית
פורום
עיר לוד
  גני אביב
לוח זמנים - אוטובוסים
מפת השכונה
שמות הרחובות
סיקור כללי
סיכסוכים
בנייה
משטרה
 שרותי קהילה
נדל"ן בגני אביב
עורכי דין
תעסוקה
דואר
טיפולי יופי
שרותי רכב
בי''ס לנהיגה
בעלי מקצוע
חנויות
 פנאי ובידור
תיירות ונופש
חוגים ומועדונים
ספּוֹרט
בעלי חים בביתם
תמונות
 ילדים וחינוך
גני ילדים
בתי ספר
עזרה בלימודים
  בריאות ורפואה
קופות חולים
רפואת שיניים
טיפולים
רפואה משלימה
לוח זמנים
אוטובוס
 רכבת  ישראל
  נמל תעופה
ע"ש בן גוריון
  יצירת קשר
צרו קשר עמנו

דף הבית • לוח מודעות • גני אביב • נדל''ן • רפואה • ספורט • פורום