גני אביב   אינפו-אתר     עיר לוד     ישראל   

aviv7.co.il


   גל-שבע 8.7.2005  אורית אור, ובו שפע של משפטים מאיימים, מכפישים המדיפים ניחוחות של זלזול, יהירות ובוטות המאפיינים משטרים חשוכים וכוחניים. לא עוד "עיתון" מלטף ומאיר עיניים (מה קרה? נגמר התקציב או אולי נגמרו כל הסיפורים שכל-כך טוב לגור כאן? או אולי פשוט הבנתם שאנחנו לא עדר של שוטים שאוכלים כל "לוקש" שמוכרים לנו בעטיפה של נייר עיתון משובח?)
מי אתה חושב שאתה, מר סודאי?איזו עזות מצח ויוהרה נדרשים כדי להוציא דף שככזה.שלא לדבר על כך שהוא מלא בלשון הרע, והעובדה שלא ציינת שמות במפורש אינה פוטרת אותך... איפה אתה גר? האם היית מוכן שביישוב שלך יפנו אליך בסגנון ובצורה שבה אתה פונה אלינו, תושבי גני-אביב. אז מה, התרגלתם לטוב? קיבלתם מתנה, מגש של כסף, מבלי שהייתם צריכים להתאמץ,לשווק את מרכולתכם כשווים בין שווים, קיבלתם אותנו כעיסקת חבילה,כנדוניה של חב' מגדלי הזוהר, מבלי שתהיה לנו מילה בנדון. והיום נגמרה החגיגה ואתם –כמו ילד קטן שחוטפים לו את הצעצוע מהיד, מיד נזעקים- "חמס", "שוד ושבר"! אתם מבוהלים, אינכם יודעים איך להרוויח את המקום שלכם ביושר, מנקודת שוויון, כמו כל חברה מסחרית אחרת, ללא מקדמות .אתם פשוט לא יודעים איך עושים את זה מבלי להכפיש, לאיים ולהפחיד.
במקום להלחם על מקומכם לפי הכללים שמכתיב השוק הפתוח אתם עושים מניפולציות ומנסים לשווק זוגיות מופלאה בינכם לשכונה, אשר אויה - מפלצות מאיימות לפגוע בה ומי יודע מה יקרה.הניסיון ליצור זהות בין חב' הניהול לשכונה הוא מגוחך. אנחנו לא ממוטטים אף אחד, למעט אולי את הכיס הרעב שלכם, ולנו אין כל מחויבות כלפיכם.תפנימו את זה ומהר. אנחנו בניגוד אליך ,מר סודאי, גרים בשכונה ומשלמים ממיטב כספנו עבור השירותים, והאימרה "הלקוח תמיד צודק" נכונה יותר מאי פעם, ואם הלקוח רוצה להחליף את החברה אשר מספקת לו את השירותים, הוא אינו מורד או "עסקן פוליטי" או "מנסה לקדם אינטרסים כדי לקבל ג'ובים וטובות הנאה אישיות" (לשון הרע כבר אמרנו?) הוא פשוט לקוח שאינו מרוצה!!! לא שמעת שאנשים מחליפים נותני שירותים כשאינם מרוצים, כמו למשל כבלים/לווין, אבקת כביסה, חב' גז, שירותי אינטרנט, בנקים, מנוי לתיאטרון ועוד...איזה אגו נפוח צריך להיות כדי להתייחס לרצון הלגיטימי שלנו להתנתק מכם כ"ביקורת לא עניינית".
 מעולם לא תקפנו אתכם אישית כמו שאתם עושים כבר תקופה ארוכה.מה יותר "לא ענייני" מלנסות לקשר את העובדה שאנחנו, תושבי השכונה שלא מרוצים, לתככנות פוליטית כפי שאתה מציג. מי כאן לא ענייני מבין שנינו? מה שונה חברת הניהול מכל חברה מסחרית נותנת שירותים אחרת? השלמנו לפני עשור ,בתמימותנו הרבה, עם ההסכם הדרקוני שנכפה עלינו (ההסכם הוא מיום התחלת מתן השירותים שלכם בשכונה ולא כפי שציינ - מיום חתימת החוזה האישי מול כל דייר). נסיונות ההפחדה שלך אינם חלק מכללי המשחק הלגיטימיים במלחמה העסקית שאתה מנהל, מר סודאי. לא לחינם שינה בג"צ את החוק בשנת 2002, המגביל את ההתקשרויות של חב' הניהול עם שכונות לשלוש שנים אשר תוקפן פג באופן אוטומטי בתום השנים הללו. כתבת שישנן התקשרויות של 25 שנה. זוהי בפירוש הונאה.שום בית-משפט לא יאשר זאת ואתם יודעים את זה היטב.נא לא לזלזל באינטליגנציה שלנו. אם אפשר להחליף ראשי ממשלה כל ארבע שנים, נשיא מדינה מידי חמש שנים, אפשר לעבור דירה, להחליף מקום עבודה, להחליף אוטו ואפילו להתגרש,רחמנא ליצלן, אפשר גם להחליף חברת ניהול ולא צריך את אישורכם לכך. הנסיון ליצור הקבלה בין פגיעה בחברת הניהול, לפגיעה בשכונה מעיד על חוסר תום לב ונסיון להציג את ההתקשרות בננו כרגשית, כטוטאלית ושאינה ניתנת לשינוי. אנחנו עושים שיעורי בית ומלווים בייעוץ משפטי הולם, רק שבניגוד אליך רוני, אנחנו לא רוקחי מזימות, לא מנסים להרוויח בזכות תמימותם של אחרים ונסיונות הפחדה ואיומים. בדבר אחד צדקת רוני - אנחנו באמת מתחילים בהחתמות כדי להוציא אתכם מכאן, ולפי הסגנון שאתה נוקט בו - יפה שעה אחת קודם!!! זאב אוריאל רח' אהרון לובלין. 47 גני-אביב
 
 
  
לקראת סיום התקשרות עם חב' הניהול
זאב אוראיל-חבר מועצה
רח' אהרון לובלין 47 גני אביב
 

 גל-שבע 22.7.2005
בימים אלה התחלנו במהלכים אשר מטרתם להביא לסיום התקשרות התושבים עם חברת הניהול הנוכחית  "אורית-אור " והחלפתה בחברת ניהול אחרת.
אנו מודים לציבור על האמון הרב שהוא נו תן בנו ועל שיתוף הפעולה המלא לו אנו זוכים.
להלן פרוט המהלכים והשיקולים המקצועיים שמנחים אותנו בבחירת סיום ההתקשרות עם החברה הנוכחית מחד, ובבחירת חברת ניהול אחרת מאידך, אשר תבטיח מתן שירותים הולם במחיר המתאים :

1. ראשית לכל נבטיח לנו התושבים שליטה מלאה בהסכם,לגבי תנאי ההתקשרות ומשך ההתקשרות, בניגוד להסכם שחתמנו עליו לפני עשר שנים, אשר נאלצנו למעשה לקבל את חברת הניהול כתנאי לקבלת הדירות. זהו הסכם כפוי. מטרתנו להחזיר לנו את השליטה כמקבלי שירותים, להיות מכתיבי המדיניות וההתנהלות של נותן השירותים בשכונה.

2.משך ההתקשרות- תיקון  24 לחוק המקרקעין משנת 1969 קובע כי "(ג)  תוקפה של תניה בחוזה ההתקשרות הראשון עם מתחזק לפי סעיף קטן (א), השוללת או המגבילה את הזכות של נציגות הבית המשותף או של בעלי הדירות להביא את החוזה לסיום, אין כוחו יפה לתקופה העולה על שלוש שנים מיום תחילת הניהול וההחזקה על ידי המתחזק, אלא אם כן החליטו בעלי הדירות בבית המשותף, ברוב הקבוע בסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין, התשכ"ט 1969, להאריך את תוקף חוזה ההתקשרות, בתום שלוש השנים האמורות, לתקופה שתיקבע על ידם. "
משמעות הדבר שאנו התושבים מחליטים אם להמשיך את ההתקשרות אשר החוק מגדיר אותה כ- "לא תעלה על שלוש שנים". ההסכם שייחתם עם החברה החדשה יכלול תקופת נסיון לבחינת ההתקשרות, ולא יעלה על שלוש נים. כמובן שתמיד קיימת האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות אם ייטב הדבר בענינו, על פי פרמטרים קצועיים  ידועים מראש.

3. קרן ציבורית: חברת הניהול תפריש חלק מהכספים, כמוסכם מראש, לטובת הציבור. ייפתח חשבון נפרד לשם כך ואחת לשנה יועבר הכסף לפרוייקט קהילתי עליו יחליט דירקטוריון אשר חברים בו נציגי תושבים ונציגי הנהלת החברה.

4. שקיפות לגבי הכנסות והוצאות - חברת הניהול שתבחר תתחייב לשקיפות מוחלטת של כל ההכנסות וההוצאות שלה יה נתונה לביקורת ולפיקוח כמקובל בחוק.

5.  תשלום חודשי: בדקנו במספר מקומות בארץ וגילינו פערים מאוד משמעותיים בין הנגבה מאיתנו ביחס לשירותים שאנו מקבלים, לעומת שכונות אחרות. למשל- בקרית מנחם ברמלה, משלם כל דייר 100 ₪ לחודש בבניין של 5 קומות עם מעלית וגינה.ותמיד נקי שם. אצלנו לשם ההשוואה, בבניין של 4 קומות בלי מעלית ובלי גינה, משלם כל דייר 120 ₪.

 6. מפרט מסודר  - בחוזה שייחתם יהיה מפרט של כל השירותים האמורים להיכלל במסגרת החוזה כולל חלוקה מסודרת של שירותי חברת הניהול מול שירותים עירוניים אשר ניתנים ע"י העירייה.העתק המפרט יינתן לכל דייר, מקובל בחוק

7. החברה שתזכה בניהול ניקיון השכונה תתחייב ליותר ימי ניקיון ושירות איכותי כמצופה מנותן שירותים ויינתן מענה לשטחים ציבוריים כולל גינון.
 
 8. בקרוב יפורסם בעיתונות העסקית כמקובל, פרסום לגבי הגשת הצעות לחברות ניהול, לשם התמודדות על קבלת העבודה בשכונה. החברה שתתקבל תצטרך להוכיח אמינות, ניסיון, היותה בעלת בטחונות והתחייבות לדרישותינולפי מפרט שאנו מכתיבים.
וב שנדגיש כי כל דרישותינו עלו במספר פגישות שערך זאב אוריאל עם הנהלת חברת הניהול אורית אור בע''מ ובניגוד לנמסר על-ידם, הם התייחסו בזלזול וסירבו לדון בדרישות אלה!
רק לאחרונה נערכה פגישה בין זאב אוריאל לרוני סודאי בתיווכו של מנהל אגף הביטחון בעירייה מר אלי דיין.נעתרנו לבקשתו של רוני סודאי להעביר את מפרט ההצעה שהכנו, כדי לתת לחב' הניהול הזדמנות נוספת לקבל את דרישותינו ולהמשיך במו "מ .

והנה תוך ימים ספורים מתגלה הפרצוף האמיתי של מר סודאי. ב "ע יתון " של חב' הניהול נכתבים דברים שלא היו מעולם, המטעים בכוונה תחילה את הציבור ומוציאים את דיבתם של תושבים.בזאת החליטו עסקני חברת הניהול להוציא את עצמם מהיתרון שהיינו מוכנים לתת להם.
באופן חד-משמעי ולמען הסר ספק-

1.מעולם לא שידלנו להפסיק לשלם. ההיפך הוא הנכון.היינו מציעים לעסקני חב' הניהול להיזהר בלשונם המשולחת כל רסן
2. בגני-אביב תהיה חברת ניהול-טובה ,מאורגנת  וראויה.
3. את ביקורתנו אמרנו לא פעם- עניינית ואמיתית ורק אוזניים אטומות וערלות יכולות לטעון שלא היתה כזו מעולם.

  ליאוניד פרידמן            אירנה  אולייניק      זאב אוריאל
 מה קורה אצלנו
דף הבית
פורום
עיר לוד
  גני אביב
לוח זמנים - אוטובוסים
תכנית של האיזור
מפת השכונה
סיקור כללי
סיכסוכים
בנייה
חדשות
 שרותי קהילה
נדל"ן בגני אביב
עורכי דין
תעסוקה
דואר
טיפולי יופי
שרותי רכב
בי"ס לנהיגה
בעלי מקצוע
חנויות
 פנאי ובידור
תיירות ונופש
חוגים ומועדונים
ספּוֹרט
בעלי חים בביתם
גלריית תמונות
 ילדים ןחינוך
גני ילדים
בתי ספר
תמיכה בלימודים
  בריאות ורפואה
קופות חולים
רפואת שיניים
טיפולים
רפואה משלימה
לוח זמנים אוטובוס
רכבת ישראל
  נמל תעופה
ע"ש בן גוריון
  קישור
תמיחה וחברות
צרו קשר עמנו

דף הבית • לוח מודעות • גני אביב • נדל''ן • רפואה • ספורט • פורום