גני אביב   אינפו-אתר     עיר לוד     ישראל   

aviv7.co.il        

טיפול בית ללא מים
3.03.06
השבוע התעוררו תושבי גני-אביב( להלן ה"זרים" ) ליום ללא מים.נכון שהתרגלנו לפיצוצים בצנרת ותם היה נוטה לחשוב כי מדובר בעוד פיצוץ שיגרתי.
 אין זו האמת. פנייתי לגורמים ברשות(מר דוד עזריה) נענתה בתשובות מתחמקות: "לא יודע, אחזור אליך בעוד עשר דקות" (כנראה שעשר הדקות לפי שעון עיריית לוד זה זמן בלתי מוגבל, או שהשעון העירוני בתיקון).

 ואתם הרי יודעים - ככל שמנסים להתחמק ממתן תשובות, כך אני מתעקש עליהן יותר. בד"כ האמת לא מאחרת לבוא. יש בידי אסמכתא של דוברת "מקורות" המתייחסת להפסקת המים בשכונה.אביא דברים בשם אומרם:

1. "חברת מקורות צמצמה את אספקת המים לשכונת גני-אביב...בגין חוב שלא שולם לאחר התראות בכתב ובעל-פה"

 2. "גובה החוב של עירית לוד עומד על 5.5 מיליון ₪, עבור 4 חודשי אספקת מים.זאת בנוסף לחוב של כ-10 מיליון ₪ שעליו התחייבו בהסכם פריסת חובות ולא עמדו בו"

 3. ...על פי חוק תאגידי המים וביוב מחויבת הרשות המקומית להעביר את כל התקבולים ממכירת המים לחשבון סגור שאינו ניתן לעיקול, שיועד לכיסוי החוב לספק."

 4. "לצערנו ראש הרשות מפר את הוראת החוק, ואינו משלם עבור צריכת המים".

 5. "...יש להדגיש כי "מקורות" מוכרת קוב מים במחיר ממוצע של 2 ₪ ואילו הרשות המקומית גובה בממוצע פי שתיים ושלוש עבור קוב המים שהיא מוכרת לתושב..."

ראש העיר טען בישיבת המועצה כי לא היה ניתוק של "מקורות" אלא מדובר בפיצוץ צנרת.

 ראש העיר מפר חוק! ראש העיר משתמש ב"כסף צבוע" שהתושבים משלמים וזאת בניגוד לחוק.

 
 
     חבר המועצה זאב אוריאל, גני אביב
מדוע לא הופקע השטח ושוקם לטובת הציבור?
 3.03.06
 ביום שלישי לפני כשבועיים, הופיע בשעות הערב המוקדמות אדם מוכר וידוע אשר עד לא מזמן הדיר רגליו מהשכונה.
שמו של המכובד, מר דודי אפל, היזם של שכונת גני-אביב(מגדלי הזוהר). האדון הגיע בלוויית אנשי עסקים מהמגזר הדתי וסקר בפניהם את השטח המיועד להקמת שלב ב' של שכונת גני-אביב. מהו שלב ב'? מדובר בהרחבת השכונה של כ-550 יחידות קוטג'ים על שטח של 340 דונם, בסמוך לתחנת הרכבת הנבנית. לאחר סיום דבריו בפני הכבודה הופתע לגלות את נוכחותי במקום, שכן מר אפל למד להכירני ושמע את ביקורתי לא פעם לגבי פעולותיו.

הוצגתי בפני האנשים והסברתי להם כי המשך פיתוח שלב ב' מותנה בסיום עבודות הפיתוח של שלב א', קרי שכונת גני-אביב . בועדה המחוזית אשר אצלה מופקדות התכניות לפני אישורן, הצבתי מספר תנאים שהתקבלו ע"י הועדה בטרם יאושר המשך פיתוח שלב ב', ביניהם- הקמת קיר אקוסטי לאורך כל מסילת הרכבת, למניעת רעשים בשכונה והגדלת שטחי ציבור ושטחים ירוקים

אנשים רבים פנו בנושאי פיתוח בלתי גמורים כמו הבור המפורסם אשר בלב השכונה. האם ניתן לו האור הירוק להמשיך ולקדם את תכניותיו בשכונה, ולהוציאן מהמגירה החוצה? להזכירכם מחזיק תיק המינהל אשר בסמכותו להכריע בנושא הבור הוא מר אהוד אולמרט. לפני כשלוש שנים סייר מר אולמרט עם מר רגב, הקודקוד ועוד מספר אנשים ביניהם אנוכי. מטרת הסיור הייתה לסייע בקידום פיתוח איזורי התעשייה בעיר. אולמרט הבטיח לעשות מאמצים לסייע. המילים היו מדודות מאוד. ואני שואל :

א. האם המינהל הוא זה שאחראי על גידור שטח של יזם פרטי?
ב. אם הגידור נעשה משום שאין מדובר בשטח של יזם פרטי אלא שטחי מדינה, מדוע לא הופקע השטח במקום לגדרו ושוקם לטובת הציבור?
ג. האם ההתניה של הטיפול בבור לפני המשך תכניות הבניה הגרנדיוזיות אכן תמומש?
ד. האם ישנו אינטרס למישהו מהנוגעים בעניין למנוע את הטיפול בבור, אולי מחכים לרגע בו יינתן האור הירוק לעשות בו ככל העולה על דעתם, מבלי להתחשב בצרכי הציבור?
 ה. ושאלה אחרונה, מהי עמדת הרשות בנדון? מדוע היא שותקת. מדוע כל הצעה שאני מעלה לסדר יום במועצה בנושא נדחית ונמנעת ממני הזכות להביא את הסוגייה לדיון וקבלת החלטה?

ונושא אחרון, חברת מגדלי הזוהר שעלתה לאחרונה לכותרות בעקבות הדיונים המשפטיים בעניינה.
בתאריך ה17.1.06 נערך דיון בביהמ"ש המחוזי בת"א בו נדונה תביעת עיריית לוד את פירוקה של חברת מגדלי הזוהר בע"מ. בהחלטת השופטת ישנה ביקורת נוקבת כלפי התנהלותה של הרשות בנדון. השופטת מבינה כי תביעת הפירוק באה לשם גביית חובות החברה לעיריית לוד.

לטענת העירייה חברת מגדלי הזוהר חייבת כ- 14,334,572.90 ₪ בגין תשלומי ארנונה, מים וביוב- חובות עבר וחובות שוטפים מצטברים.

השופטת מבקרת את האסטרטגיה של העירייה אשר בחרה לתבוע את החובות דרך תביעת פירוק שכן מדובר בתביעה פשוטה לליבון: " הלכה ידועה היא, כי באשר עסקינן במחלוקת של ממש בקיומו של חוב, אל לו לבית המשפט של פירוק לדון באותה מחלוקת, במסגרת של בקשת פירוק, וכי על בעלי הדין לערוך בירור בדבר המחלוקת האמורה בדרך המלך, היא הגשת תובענה מסודרת בבית משפט אזרחי, זאת משום שהגשת בקשת הפירוק אינה בבחינת "מסלול עוקף" ו/או "קיצור דרך" לבירור המחלוקת בדבר עצם קיומו של החוב" כלומר- על הרשות היה להבין לפני הגשת בקשת הפירוק כי אין זו הדרך הנכונה לתביעת החזר החוב.

מדובר בנושא משפטי פשוט להבנה ומישהו ,אם להשתמש בלשון הרחוב עשה פשלה... ועוד כתבה השופטת: "ראוי להוסיף ולציין בשולי הדברים כי מדובר בחברה סולבנטית ,שאז הדרך לבקשת פירוק הינה הסעד האחרון במסגרת הסעדים בהם אפשר וניתן לבחור" כלומר- הרשות בחרה כמוצא ראשון, במוצא אחרון... ומסיימת באומרה: "...על העירייה לילך בדרך של הגשת תובענה אזרחית אשר תכריע..." לעיקר הטענות של החברה מול תביעת הרשות: החברה טוענת כי מעולם לא נדרשה לשלם את החובות המופיעים בתביעה, מעולם לא נמסרה לה הודעה בדבר אותם חובות...

ואני שואל, כיצד המכונה המשומנת ביותר ברשות, הלא היא מחלקת הגבייה , המחלקה שידועה בחריצותה וידה הארוכה, זו אשר מתייקת כל חוב ותובעת אותו עד תום מכל חייב, לכאורה לא מצליחה להוכיח את חובותיה של חברה גדולה שצוברת חובות בסדר גודל שכזה- מליונים!!

במבחן האמיתי מחלקת הגבייה מקבלת את הציון "נכשל".

האם עשתה הכל בכדי לסייע לנציגים באולם המשפט להציג את הראיות הנחוצות? נכון שהשופטת פסלה מלכתחילה את המהלך הנ"ל, ההליכה לפירוק.נכון שנעשה מהלך שגוי המעורר תהיות ביחס לשיקולים המשפטיים בתיק.

אולם משהחליטו ברשות ללכת על טיעון הפירוק, היו צריכים לעשות הכל כדי להוכיח כי זה המהלך הראוי וכי כל הסעדים שהיו באפשרותה של הרשות אכן מוצו עד תום. ידוע לי כי נושים אחרים, להם חייבת חברת מגדלי הזוהר בע"מ כספים הצליחו ע"י מהלך של עיקול נכסים, לגבות את חובות החברה. אולי ייאותו לסייע לגורמים ברשות וללמדם כיצד מפעילים מהלכי עיקול.מצד שני מול האזרח הקטן, מהלך העיקול הוא מהחביבים על הרשות.
 מה קורה אצלנו
דף הבית
פורום
עיר לוד
  גני אביב
לוח זמנים אוטובוסים
מפת השכונה
שמות הרחובות
סיקור כללי
סיכסוכים
בנייה
חדשות
 שרותי קהילה
נדל"ן בגני אביב
עורכי דין
תעסוקה
דואר

טיפולי יופי
שרותי רכב
בי"ס לנהיגה
בעלי מקצוע
חנויות
 פנאי ובידור
תיירות ונופש
חוגים ומועדונים
ספּוֹרט
בעלי חים בביתם
גלריית תמונות
 ילדים ןחינוך
גני ילדים
בתי ספר
עזרה בלימודים
  בריאות ורפואה
קופות חולים
רפואת שיניים
טיפולים
רפואה משלימה
לוח זמנים אוטובוס
רכבת ישראל
  נמל תעופה
ע"ש בן גוריון
  קישור
תמיחה וחברות
צרו קשר עמנו

דף הבית • לוח מודעות • גני אביב • נדל''ן • רפואה • ספורט • פורום
Информационный сайт - aviv7.com.
Воспроизведение, распространение в интернете и иное использование приведённой здесь информации допускается только с указанием гиперссылки (hyperlink) на aviv7.com.  Cсылкa должна включать: aviv7.com