אנגלו סכסון ,נדל"ן בגני אביב

ישראל    ,אנגלו סכסון    ,נדל"ן בגני אביב

backgroundes: samplya abstract vector, abstract- squareb


משרד תיווך
אנגלו סכסון
בגני אביב
רדה קצבמן- יועץ נדל"ן, מנהלת הסניף של "אנגלו סכסון" בגני אביב
תל. 050-8455843
▪ דירות למכירה
▪ דירות להשכרה

אנגלו-סקסון במפה

 

 
מדריך ידידותי לקונה ולמוכר דירה
17.11.2013
 אנגלו-סכסון תיווך      ?עומדים לקנות או למכור דירה

 מחלקת המחקר של אנגלו-סכסון, הרשת הגדולה בישראל לשיווק ולתיווך נדל"ן, מגישה לכם מידע כללי על חוקי המקרקעין בישראל וצרור המלצות ועצות שימושיות המבוססות על ניסיון מקצועי רב שנים.מה כדאי לבדוק ? מה לעשות ?
 
מידע כללי

מתי קונים דירות בישראל ?
המשפחה התרחבה וזקוקה לחדר נוסף, הילדים התחתנו והדירה גדולה מידי, פרשתם מהעבודה וקיבלתם פיצויים, זכיתם בפיס ? – כל אלה סיבות טובות לחפש דירה אחרת או נוספת. הישראלי הממוצע מחליף דירה פעמים עד שלוש בחיים – כלומר כל 15 שנה בממוצע (לעומת האמריקאי הממוצע שעושה זאת כל 5.5 שנים), כך שלרוב, אין אדם פרטי הופך ל"מומחה לרכישת דירות".
מכוון שרכישת דירה היא יקרה, מורכבת וכרוכה בדרך כלל בהשקעה של חסכונות ובהתחייבות להלוואות ארוכת טווח, כדאי לעשות את כל שניתן כדי להימנע מטעויות.

מה מאפין את שוק הדירות בישראל ?
בישראל קיימת מנטליות של רכישת נכסים, שלאורך שנים הוכיחה גם את כדאיותה הכלכלית, ניתן לקבל משכנתא כנגד שיעבוד הנכס, ללא ערבים , עד 80% מערך הנכס !

איך סוגרים עסקה עם חיוך ?
למוכר לקונה אינטרסים וצרכים שונים. כדי ששניהם יהיו מרוצים מן העסקה חשוב שכל צד יזהה, יבין ויתקרב לצרכי הצד השני. המומחיות של רשת אנגלו-סכסון היא מציאת עסקה כדאית לשני הצדדים באמצעות הבנת הצרכים שלהם. סוכן אנגלו-סכסון יאתר עבור הרוכש ועבור בעל הנכס את ה"שידוך" המתאים, וימצא את שביל הזהב והאיזון בין שניהם.

דברים שכדאי לדעת על חוקי המקרקעים, המיסוי והבניה בישראל
קיים מספר גדול של חוקים העסקים במקרקעין, במיסוי, בבנייה, ותקנות המשלימות אותם, אלה הם החוקים העיקרים , תמצית העניינם :

*חוק המקרקעין, תשכ"ט 1969 – מגדיר זכויות במקרקעין : מהו מקרקעין, סוגי מקרקעין, סוגי זכויות במקרקעין ודרך רישומן,

*חוק יסוד מנהל מקרקעי ישראל – מגדיר את המקרקעין של המדינה, דרך הטיפול בו (שמירה, חכירה, מכירה וכו') וסמכויותיו של המנהל המופקד על מקרקעין אלה.

*חוק מס שבח מקרקעין תשכ"ג 1963 – והתקנות הנלוות לו, קובע את חבות המס ודרך חישובו עקב מכירות זכויות מקרקעין, קובע שעור מס הרכישה ושעור מס המכירה.
כמו כן מגדיר החוק "דירת מגורים מזכה" ותנאי פטור ממס שבח ומכירת דירת מגורים.

*חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א 1961 – והתקנות הנלוות לו, עוסק במס רכוש החל על בעלי קרקע מ 1.1.2000 שעור המס הוא 0.
*חוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1965 – והתקנות הנלוות לו, מגדיר את מוסדות התכנון במדינה ודרך פעולתם, תקנים וחובות המוטלים על הבונים, דרישות טכניות לגבי מבנה וחלקיו, מקלטים, ציוד כיבוי ועוד.

*חוק מכר דירות, תשל"ג 1973 – עוסק בחובות הקבלן המוכר למסור לקונה מסמכי מכר שונים ומגדיר תקופת אחריות ותקופת בדק של הדירה וכדומה.
הרחבה מאוחרת של החוק עוסקת  בהבטחת הכספים של רוכשי דירות מקבלנים.
חוק המתווכים במקרקעין – תשנ"ו, שנכנס לתוקפו ב -  1997 מגדיר דרישות מקצועיות, אתיות ונוספות (כולל עמידה במבחן ממשלתי) לקבלת רישיון לעסוק בתיווך.
החוק מגדיר תנאי התקשרות בין המתווך לבין הלקוח ומחייב את המתווך להחתים את המזמין על טופס הזמנת שרות.
אין החוק קובע את גובה דמי התיווך (דמי התיווך הנהוגים במכירה או ברכישה של הנכס הינם 2% + מע"מ, מכל צד בעסקה).

מונחים חשובים נוספים :
*משרד רישום המקרקעין ונוסח טאבו : משרד רישום מקרקעין, דהיינו הטאבו חשוב למוכר ולקונה כאחד. מטרת משרד הרישום היא לשקף את מצב הזכויות האמיתי בנכס ולכן הרישום בטאבו הוא מהותי ורק הוא קובע את הזכות בנכס. כל אדם ראשי לעיין בפנקס הרישום בטאבו ביחס לכל נכס תמורת תשלום אגרה. יש להקדים ולהצטייד במספר גוש וחלקה של הנכס, סוג הבעלות וההגבלות על הנכס כגון : עיקולים, משכנתאות, שיעבודים, הערות אזהרה וכדומה.

קרקע בבעלות מנהל מקרקעי ישראל : רק 7% משטחי המדינה הם בבעלות "מנהל מקרקעי ישראל" כאשר מתבצעת עסקה ב"מקרקעי ישראל" היא בדר כלל אינה מקנה לרכוש זכות בעלות על הקרקע אלא זכויות חכירה בלבד.

מקרקעין שבהסדר :: "מקרקעין שבהסדר" הם מקרקעין שהגוש בו הם נמצאים לא חולק עדיין לחלקות.
הערת אזהרה וחשיבות רישום רישום הזכויות בטאבו : הערת אזהרה מהווה הגנה מפני עסקאות סותרות בקשר לאותם מקרקעין והיא גוברת אף על בקשת העיקול שהוגשה לאחר תאריך רישומה.

מהי משכנתא ?
משכנתא היא שיעבוד של נכס כערובה לתשלום חוב כספי לבעל חוב, למשל נותן הלוואה. בנק משכנתאות ממשכן את נכס המקרקעין בגובה הלוואה. בנק משכנתאות את ממשכן את נכס המקרקעין בגובה ההלוואה שהועמדה לרוכש, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית. הבנק מבוטח בכך שאם הלווה לא יעמוד בתנאי החזר ההלוואה, החוב ייפרע ממכירת הנכס. כאשר רוכשים נכס יש לוודא כי אין רובצת עליו משכנתא, שיעבוד או זכויות כלשהן של צד ג'.

 


תל.: 050-8455843   תל.: 08-9292772
 עמוד:    1  2  3  

מדריך ידידותי לקונה ולמוכר דירה    

ישראל ,אנגלו סכסון ,נדל"ן בגני אביב

AVIV7     ....